Konkurs Redaktora Naczelnego "Advances in Respiratory Medicine"

Zapraszamy do zapoznania z regulaminem Konkursu Redaktora Naczelnego Advances in Respiratory Medicine na najlepsze prace oryginalne i kazuistyczną. Nagrodzone artykuły zostały opublikowane na łamach Advances in Respiratory Medicine po XXXV Zjeździe PTChP w Jachrance, a zwycięzcy zostaną ogłoszeni odczas Sesji Redaktora Naczelnego 30 maja podczas XXXVI Zjazdu PTChP.

Regulamin konkursu

Formularz dotyczący podatku od nagrody pieniężnej

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl