English Polski

1 - 25 of 26 Items

Review paper2023, may 10

Żylaki powrózka nasiennego — obecne trendy leczenia

Krzysztof Kowalik, Paweł Narożnicki, Andrzej Modrzejewski

Vol 24, No 1-2 (2022)

Review paper

Chirurgia Polska 2022;24(1-2):16-21.
Case report2022, jan 18

Leczenie wewnątrznaczyniowe tętniaka rozwarstwiającego aorty piersiowo-brzusznej w przebiegu zespołu Marfana

Wiktoria Kuczmik, Maria Stec, Agata Suleja, Wacław Kuczmik

Vol 22, No 1-2 (2020)

Case report

Chirurgia Polska 2020;22(1-2):29-34.
Research paper2022, jan 18

Ocena wpływu stosowania antykoncepcji hormonalnej na występowanie objawów przewlekłej choroby żylnej u młodych kobiet

Julia Graca, Marta Gromada, Paweł Gruchalski, Tomasz Urbanek

Vol 22, No 1-2 (2020)

Research paper

Chirurgia Polska 2020;22(1-2):20-28.
Research paper2023, aug 4

Interdyscyplinarna opieka nad chorymi po zabiegach z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej

Daria Wziątek-Kuczmik, Magdalena Wieczorek, Małgorzata Rymarczyk, Antoni Świątkowski, Mateusz Rogulski, Iwona Niedzielska

Vol 24, No 1-2 (2022)

Research paper

Chirurgia Polska 2022;24(1-2):1-9.
Case report2023, jul 25

Multi-staged hybrid therapy of dissected thoracoabdominal aortic aneurysm

Wiktoria Kuczmik, Agata Suleja, Karol Magiera, Maciej Juśko, Piotr Kasprzak, Wacław Kuczmik

Vol 24, No 1-2 (2022)

Case report

Chirurgia Polska 2022;24(1-2):40-46.
Review paper2022, jan 18

Staged or simultaneous varicose vein treatment after saphenous vein ablation

Maciej Wołkowski, Bartosz Kończyk, Tomasz Urbanek

Vol 22, No 1-2 (2020)

Review paper

Chirurgia Polska 2020;22(1-2):7-13.
Case report2023, jan 19

Lower limb amputation in patients with intramedullary implants.

Joanna Pietras, Ilona Savochka, Andrzej Modrzejewski, Mirosław Parafiniuk

Vol 24, No 1-2 (2022)

Case report

Chirurgia Polska 2022;24(1-2):26-30.
Case report2022, jan 18
Case report2022, may 6

Wpływ odmowy leczenia przez pacjenta z rodzinną polipowatością gruczolakowatą na ryzyko rozwoju raka jelita grubego — opis przypadku 30-letniej kobiety

Maciej Gancarczyk, Aleksander Jaworski, Jakub Kufel, Magda Bichalska-Lach, Dariusz Waniczek, Jerzy Arendt

Vol 23, No 1-2 (2021)

Case report

Chirurgia Polska 2021;23(1-2):45-50.
Review paper2023, oct 12
Research paper2022, jan 18

Effectiveness and safety of sleeve gastrectomy and adjustable gastric banding in morbidly obese patients single centre study

Robert Zurawel, Marek Gluck, Jerzy Piecuch, Alicja Nowowiejska-Wiewiora, Jacek Niedziela, Maciej Wiewiora

Vol 22, No 1-2 (2020)

Research paper

Chirurgia Polska 2020;22(1-2):14-19.
Research paper2023, sep 25
Case report2024, feb 21

Squamous cell carcinoma abdominal cavity of unknown primary site - diagnostic difficulties and treatment.

Krzysztof Kowalik, Marta Suchomska, Katarzyna Hetman, Andrzej Modrzejewski

Online first

Case report

Research paper2023, aug 4

Venous aneurysm as a clinical problem. General and local complications

Barbara Wolf, Magda Czajkowska, Andrzej T. Dorobisz

Vol 24, No 1-2 (2022)

Research paper

Chirurgia Polska 2022;24(1-2):10-15.
Case report2023, jun 27

Aortic pseudoaneurysm in a patient after Bentall de Bono surgery

Michał Wysocki, Weronika Biziorek, Łukasz Moskal, Katarzyna Wijatkowska, Wojciech Kustrzycki, Romuald Cichoń

Vol 24, No 1-2 (2022)

Case report

Chirurgia Polska 2022;24(1-2):36-39.
Case report2022, aug 5

An uncommon cause of well-known symptoms: acute abdomen in a 2-year-old boy with intestinal malrotation. Case report and literature review

Patrycja Sosnowska-Sienkiewicz, Maria Mitkowska, Jakub Langa, Przemysław Mańkowski

Vol 24, No 1-2 (2022)

Case report

Chirurgia Polska 2022;24(1-2):22-25.
Case report2022, apr 21
Research paper2022, sep 21

Lumbar overlordosis — towards the better understanding of the May-Thurner syndrome pathogenesis

Katarzyna Kościelna-Buczek, Ewa Mędoń, Michał Widuch, Bartosz Kończyk, Wacław Kuczmik, Tomasz Urbanek

Vol 23, No 1-2 (2021)

Research paper

Chirurgia Polska 2021;23(1-2):1-10.
Review paper2022, dec 30
Case report2022, nov 23

Embolizacja dodatkowych tętnic odchodzących od aorty jako profilaktyka przecieku typu II u chorych z implantowanym stent-graftem branchowym

Agata Suleja, Wiktoria Kuczmik, Maria Stec, Maciej Juśko, Wacław Kuczmik

Vol 23, No 1-2 (2021)

Case report

Chirurgia Polska 2021;23(1-2):55-59.
Review paper2022, jul 27

Rozwój i nowe perspektywy leczenia choroby moyamoya

Zuzanna Paluch, Michał Szymoniuk, Adrian Borkowski, Krzysztof Lider, Piotr Kamieniak

Vol 23, No 1-2 (2021)

Review paper

Chirurgia Polska 2021;23(1-2):34-44.
Research paper2022, dec 30

Prospective observation of neurological symptoms attributable to cerebral hyperfusion syndrome after CEA and CAS

Damian Ziaja, Mariola Sznapka, Grzegorz Biolik, Anetta Lasek-Bal, Danuta Gierek, Wacław Kuczmik, Tomasz Gul, Jerzy Chudek, Krzysztof Ziaja

Vol 23, No 1-2 (2021)

Research paper

Chirurgia Polska 2021;23(1-2):11-16.
Letter to the Editor2022, dec 30

Chirurgia geriatryczna z etycznego punktu widzenia

Jan Hartman

Vol 23, No 1-2 (2021)

Letter to the Editor

Chirurgia Polska 2021;23(1-2):60-63.
Letter to the Editor2022, dec 30

Odpowiedź na list do Redakcji

Arkadiusz Jawień

Vol 23, No 1-2 (2021)

Letter to the Editor

Chirurgia Polska 2021;23(1-2):64.