English Polski
Vol 24, No 1-2 (2022)
Case report
Published online: 2023-07-17

open access

Page views 730
Article views/downloads 286
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Stent-graft 5-branch’owy jako terapia z wyboru u pacjenta z przeciekiem typu IA po implantacji stent-graftu z „kominem” do tętnicy nerkowej w terapii tętniaka podnerkowego aorty brzusznej

Maria Stec1, Wiktoria Kuczmik1, Agata Suleja1, Piotr Kasprzak2, Wacław Kuczmik3
Chirurgia Polska 2022;24(1-2):31-35.

Abstract

Technika kominowa (chEVAR) jest jedną z metod leczenia tętniaków aorty brzusznej o krótkiej szyi. W pracy zaprezentowano przypadek chorego, u którego przeciek okołoprotezowy typu IA po uprzedniej implantacji stent-graftu z „kominem” do tętnicy nerkowej został skutecznie zaopatrzony stent-graftem 5-branchowym. Technologia branchowa wydaje się optymalnym sposobem leczenia przecieków po zabiegach chEVAR. Stent-graft z 5 branchami może być w przyszłości protezą z wyboru w leczeniu przecieków typu Ia po implantacji stent-graftów (EVAR) w przebiegu leczenia tętniaków podnerkowych aorty brzusznej.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Li B, Khan S, Salata K, et al. A systematic review and meta-analysis of the long-term outcomes of endovascular versus open repair of abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg. 2019; 70(3): 954–969.e30.
  2. Yaoguo Y, Zhong C, Lei K, et al. Treatment of complex aortic aneurysms with fenestrated endografts and chimney stent repair: Systematic review and meta-analysis. Vascular. 2016; 25(1): 92–100.
  3. Scali ST, Beck AW, Torsello G, et al. PERICLES investigators. Identification of optimal device combinations for the chimney endovascular aneurysm repair technique within the PERICLES registry. J Vasc Surg. 2018; 68(1): 24–35.
  4. Wanhainen A, Verzini F, Van Herzeele I, et al. Editor's Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2019 Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2019; 57(1): 8–93.
  5. Kasprzak PM, Pfister K, Kuczmik W, et al. Novel Technique for the Treatment of Type Ia Endoleak After Endovascular Abdominal Aortic Aneurysm Repair. J Endovasc Ther. 2021; 28(4): 519–523.
  6. Donas KP, Torsello G, Bisdas T, et al. Early outcomes for fenestrated and chimney endografts in the treatment of pararenal aortic pathologies are not significantly different: a systematic review with pooled data analysis. J Endovasc Ther. 2012; 19(6): 723–728.
  7. Locham S, Dakour-Aridi H, Bhela J, et al. Thirty-Day Outcomes of Fenestrated and Chimney Endovascular Repair and Open Repair of Juxtarenal, Pararenal, and Suprarenal Abdominal Aortic Aneurysms Using National Surgical Quality Initiative Program Database (2012-2016). Vasc Endovascular Surg. 2019; 53(3): 189–198.
  8. Pecoraro F, Veith FJ, Puippe G, et al. Mid- and Longer-term Follow up of Chimney and/or Periscope Grafts and Risk Factors for Failure. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2016; 51(5): 664–673.
  9. Goudeketting SR, Wille J, van den Heuvel DAF, et al. Midterm Single-Center Results of Endovascular Aneurysm Repair With Additional EndoAnchors. J Endovasc Ther. 2019; 26(1): 90–100.
  10. Taneva GT, Criado FJ, Torsello G, et al. PERICLES collaborators. Results of chimney endovascular aneurysm repair as used in the PERICLES Registry to treat patients with suprarenal aortic pathologies. J Vasc Surg. 2020; 71(5): 1521–1527.e1.