Prof. Marian Zembala (1950–2022)

It is with great sadness that we received the news of the death of Prof. Marian Zembala — an outstanding cardiac surgeon, transplantologist, long-term director of the Silesian Center for Heart Diseases in Zabrze, and former Minister of Health. He went down in history as an operator in the first heart transplant in Poland, performed under the supervision of prof. Zbigniew Religa, and the author of many pioneering heart and lung transplants. He was a teacher and authority for many generations of doctors. We will greatly miss him, and we honor his memory.

***

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Mariana Zembali — wybitnego kardiochirurga, transplantologa, wieloletniego dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, byłego ministra zdrowia. W historii zapisał się jako uczestnik pierwszego przeszczepu serca w Polsce pod kierunkiem prof. Zbigniewa Religi oraz autor wielu pionierskich przeszczepów serca i płuc.  Był nauczycielem i autorytetem dla wielu pokoleń lekarzy. Cześć jego pamięci!

Posted: 2022-03-21

Read more

Article Processing Charge (APC)

We would like to remind you that the publication of manuscripts submitted to the Polish Heart Journal as of March 16, 2022 will be associated with the obligation to pay an Article Processing Charge (APC), in the amount of:

— 500 EUR for original papers or review papers not commissioned by the editorial office,

— 250 EUR for short communications and clinical vignettes.

Publication of manuscripts submitted before March 16, 2022 and accepted after that date remains free. However, APCs will apply to manuscripts subject to a “Revise and Resubmit” decision, which have been resubmitted following revision after March 16, 2022.

Posted: 2022-03-18

Read more

Article Procesing Charge (APC)

Dear Authors,

Based on the decision of the President of the Polish Cardiac Society the Article Procesing Charge (APC) for publication of an article in Kardiologia Polska, submitted to the editorial office between March 1-14, have been suspended.

Editorial Team


Posted: 2022-03-02

Read more

Reviewer Thank you

Dear Reviewers,

we have published a list of scholars who wrote at least one review for our Journal last year. In addition, it is possible to obtain a certificate confirming your contribution to the review process. To request it, please contact the editorial office at: kardiologiapolska@ptkardio.pl.

At the same time, we would like to remind you that we cooperate with the Publons system, an independent web-based platform that enables reviewers to gain visibility and recognition for reviews. During the review process, you only need to consent to data transfer to Publons. We encourage you to use this tool.

Thank you for your input into the development of the Journal.

Editorial Board

Posted: 2022-01-22

Read more

Introduction of article-processing charges (APCs) for articles accepted for publication / Wprowadzenie odpłatności za artykuły przyjęte do publikacji

Another successful year for the Kardiologia Polska (Kardiol Pol, Polish Heart Journal) is behind us. The international position of the journal requires a continuous improvement of the quality of service and the process evaluating and publishing manuscripts, which are submitted from an ever-growing number of countries. The Kardiol Pol has, so far, been one of few open-access scientific journals of this rank, with no author-facing publication fees. However, at the meeting of the Main Board of the Polish Cardiac Society on January 11, 2022, a decision was made, after an in-depth discussion, to introduce Article Processing Charges (APCs) for all articles accepted for publication in the Kardiol Pol

***

Za nami kolejny rok sukcesów Kardiologii Polskiej (Kardiol Pol, Polish Heart Journal). Międzynarodowa pozycja czasopisma wymaga ciągłego podnoszenia jakości obsługi, ewaluacji i wydawania manuskryptów zgłaszanych z coraz liczniejszych krajów. Jednocześnie Kardiologia Polska była dotychczas jednym z nielicznych czasopism naukowych open-access tej rangi, w którym publikacja prac była bezpłatna. Na zebraniu Zarządu Głównego PTK w dniu 11 stycznia 2022 roku, po wnikliwej dyskusji, podjęto decyzję o wprowadzeniu opłat za prace przyjęte do publikacji w Kardiologii Polskiej.

Posted: 2022-01-22

Read more

Introduction of article-processing charges (APCs) for articles accepted for publication / Wprowadzenie odpłatności za artykuły przyjęte do publikacji

Another successful year for the Kardiologia Polska (Kardiol Pol, Polish Heart Journal) is behind us. The international position of the journal requires a continuous improvement of the quality of service and the process evaluating and publishing manuscripts, which are submitted from an ever-growing number of countries. The Kardiol Pol has, so far, been one of few open-access scientific journals of this rank, with no author-facing publication fees. However, at the meeting of the Main Board of the Polish Cardiac Society on January 11, 2022, a decision was made, after an in-depth discussion, to introduce Article Processing Charges (APCs) for all articles accepted for publication in the Kardiol Pol

***

Za nami kolejny rok sukcesów Kardiologii Polskiej (Kardiol Pol, Polish Heart Journal). Międzynarodowa pozycja czasopisma wymaga ciągłego podnoszenia jakości obsługi, ewaluacji i wydawania manuskryptów zgłaszanych z coraz liczniejszych krajów. Jednocześnie Kardiologia Polska była dotychczas jednym z nielicznych czasopism naukowych open-access tej rangi, w którym publikacja prac była bezpłatna. Na zebraniu Zarządu Głównego PTK w dniu 11 stycznia 2022 roku, po wnikliwej dyskusji, podjęto decyzję o wprowadzeniu opłat za prace przyjęte do publikacji w Kardiologii Polskiej.

Posted: 2022-01-22

Read more

Merry Christmas! / Wesołych Świąt!

Posted: 2021-12-23

Read more

The recording from the Meeting of Reviewers and the Scientific Board of the Polish Heart Journal / Nagrania ze Spotkania Recenzentów i Rady Naukowej „Kardiologii Polskiej"

It is our pleasure the inform you that the recording from the Meeting of Reviewers and the Scientific Board of the Polish Heart Journal held during the 15th Congress of the Polish Cardiac Society is available here. We cordially invite you to view the video in which there are lectures by the Editor-in-Chief, Prof. Anetta Undas (The Record 3.108 Impact Factor for 2020, how did we make it?) and a Section Editor, Prof. Maciej Sterliński (Practical guidelines for authors submitting their articles to the Polish Heart Journal). During the Meeting, scholars who were most engaged in the development of the Journal received awards. The video can be seen here.

 


Posted: 2021-12-14

Read more

Kardiologia Polska was awarded 100 points on the MEiN list / Kardiologia Polska uzyskała 100 puntków w wykazie MEiN

Dear Readers, 

We are pleased to announce that Kardiologia Polska (Kardiol Pol, the Polish Heart Journal) obtained 100 points in the the register of journals and proceedings of international conferences according to the announcement of the Ministry of Education and Science from December 1st, 2021. The high score is the accomplishment  of our committed and enthusiastic authors and reviewers, as well the editorial team. We invite you to continue reading Kardiol Pol and submitting your articles in our journal.

Posted: 2021-12-02

Read more

The online meeting of the Editorial Team / Spotkanie online Zespołu Redakcyjnego

Dear Friends,

the October Editorial Team meeting is behind us. During the meeting, we discussed the current work on the Kardiologia Polska (Polish Heart Journal), summed up the last six months and discussed plans for the next year.

 ***

Drodzy Czytelnicy,

za nami październikowe spotkanie zespołu redakcyjnego. Podczas niego omówiliśmy bieżącą pracę nad „Kardiologią Polską”, ale także podsumowaliśmy ostatnie sześć miesięcy i omówiliśmy plany na przyszły rok.

 

Posted: 2021-10-29

Read more

The meeting of Reviewers and Scientific Board of the Kardiologia Polska (Polish Heart Journal) / Spotkanie Recenzentów i Rady Naukowej „Kardiologii Polskiej”

On 22 September 2021, we held a meeting of reviewers and the Scientific Board of the Kardiologia Polska (Kardiol Pol, Polish Heart Journal)The meeting was a part of the 25th International Congress of the Polish Cardiac Society. During the session, the Editor-in-Chief, Prof. Anetta Udas, delivered an inauguration lecture entitled “The Record 3.108 Impact Factor for 2020, how did we make it?” Prof. Maciej Sterliński presented a practical guide for authors submitting their research to the Kardiol Pol.  Prof. Grzegorz Gajos, Prof. Maciej Lesiak, and Prof. Maciej Sterliński run the awards ceremony – the people most engaged in the development of the journal received statutes, medals, and diplomas. Among awardees were the authors of most frequently cited articles, authors most frequently citing the journal, and most active reviewers.

***

Dwudziestego drugiego września br. odbyło się Spotkanie Recenzentów i Rady Naukowej "Kardiologii Polskiej". Wydarzenie było częścią jubileuszowego XXV Międzynarodowego Kongresu PTK. W czasie spotkania nagrodzono autorów najczęściej cytowanych prac, najczęściej cytujących autorów i najlepszych recenzentów — dzięki którym "Kardiologia Polska" osiągnęła ten wyjątkowy sukces. W programie znalazły się także rady dla autorów prac zainteresowanych publikacją w „Kardiologii Polskiej”. Spotkanie zostało zwieńczone przedstawieniem inicjatyw i planów na rozwój "Kardiologii Polskiej"

 

Posted: 2021-09-27

Read more

The meeting of Reviewers and Scientific Board of the Kardiologia Polska / Zaproszenie na Spotkanie Recenzentów i Rady Naukowej „Kardiologii Polskiej”

It is our pleasure to invite you to the 25th International Congress of the Polish Cardiac Society, which will be held online from 22 September to 2 October 2021.

In particular, we would like to draw your attention to the Meeting of Reviewers and Scientific Board of the Kardiologia Polska (Polish Heart Journal), which will take place on Wednesday 22 Sep at 4 pm–5 pm.

***

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na jubileuszowy XXV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w dniach 22 września–2 października 2021 r. w formule online.

Szczególnej uwadze polecamy Spotkanie Recenzentów i Rady Naukowej „Kardiologii Polskiej”, zaplanowane na środę, 22 września, godz. 16.00–17.00.

Posted: 2021-09-27

Read more

25th International Congress of the Polish Cardiac Society / XXV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

It is our pleasure to invite you to the 25th International Congress of the Polish Cardiac Society, which will be held online from 22 September to 2 October 2021.

In particular, we would like to draw your attention to the Meeting of Reviewers and Scientific Board of the Kardiologia Polska (Polish Heart Journal), which will take place on Wednesday 22 Sep at 4 pm.

***

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na jubileuszowy XXV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w dniach 22 września - 2 października 2021 r. w formule online. Podczas Kongresu zaplanowane jest Spotkanie Recenzentów i Rady Naukowej "Kardiologii Polskiej" (22 września, godz. 16.00)

 

Posted: 2021-09-21

Read more

The list of top 10 citing authors

We are pleased to present the list of top 10 authors who cited papers published in Kardiologia Polska most frequently in the previous year. Thank you for your participation in promoting our journal and for your contribution to our new Impact Factor 2020 score.

 

Posted: 2021-07-08

Read more

New Impact Factor 2020

We are pleased to announce that the 2020 Impact Factor of Kardiologia Polska is 3.108. Thank you to all authors and reviewers who have contributed to this success of our journal.

 


Posted: 2021-07-01

Read more

84th Spring Conference of the Polish Cardiac Society / 84 Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dear Authors, Reviewers, and Readers,

Thank you very much for your participation in the 84th Spring Conference of the Polish Cardiac Society (PTK) and XIII Conference of Polish Heart Journal.The access to the session recordings will be available soon on the Conference website. Until then, we invite you to read the materials prepared by the Editorial Team.

***

Drodzy Autorzy, Recenzenci, Czytelnicy,

bardzo dziękujemy za Waszą obecność podczas 84 Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i XIII Konferencji „Kardiologii Polskiej”. Niedługo na stronie konferencji zostaną odostępnione nagrania z poszczególnych sesji. Do tego czasu zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami, przygotowanymi przez zespół redakcyjny (materiały dostępne w języku polskim)


Posted: 2021-06-14

Read more

84. Wiosenna Konferencja online Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i XIII Konferencja "Kardiologii Polskiej"

Szanowni Państwo,

mamy przyjemość zaprosić Państwa do udziału w 84. Wiosennej Konferencji online Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i XIII Konferencji Kardiologii Polskiej. Sesja "Rok 2020 w Kardiologii Polskiej" jest zaplanowana na piątek, 11 czerwca, w godzinach 15.00–16.30.

Posted: 2021-06-07

Read more

The May online meeting of the Editorial Team / Majowe spotkanie online Zespołu Redakcyjnego

Dear Readers, Authors and Reviewers,
The May online meeting of the Editorial Team was held. We talked about the future of Kardiologia Polska (Polish Heart Journal) in cooperation with the new publisher and summarized the last months of work.

Posted: 2021-05-16

Read more

Announcing a new publisher / Ogłoszenie nowego wydawcy

The Polish Cardiac Society has announced a new partnership with Via Medica to publish Kardiologia Polska (Kardiol PolPolish Heart Journal) in the next 2 years, beginning on May 1, 2021.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ogłosiło Via Medica nowym wydawcą Kardiologii Polskiej na okres dwóch lat od 1 Maja 2021.


Posted: 2021-04-30

Read more

26 - 44 of 44 Items <<   <   1 2 Polish Heart Journal (Kardiologia Polska)