The meeting of Reviewers and Scientific Board of the Kardiologia Polska / Zaproszenie na Spotkanie Recenzentów i Rady Naukowej „Kardiologii Polskiej”

Drodzy Autorzy, Recenzenci i Czytelnicy,


z ogromną przyjemnością zapraszamy na jubileuszowy XXV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w dniach 22 września–2 października 2021 r. w formule online.

Szczególnej uwadze polecamy Spotkanie Recenzentów i Rady Naukowej „Kardiologii Polskiej”, zaplanowane na środę, 22 września, godz. 16.00–17.00.

To wyjątkowe spotkanie, bo „Kardiologia Polska” osiągnęła rekordowy Impact Factor za rok 2020 wynoszący 3,108. W czasie spotkania przedstawimy najczęściej cytowane prace, najczęściej cytujących autorów i naszych najlepszych recenzentów — dzięki którym osiągnęliśmy ten wyjątkowy sukces. Rady dla autorów prac zainteresowanych publikacją w „Kardiologii Polskiej” także znalazły się w programie. Inicjatywy na przyszłość i nowe pomysły będą zwieńczeniem tego spotkania.

Zapraszamy wszystkich sympatyków naszego czasopisma. Wszyscy je tworzymy i od nas zależy jego pozycja i prestiż. Udział w sesji jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Mamy nadzieję, że planowane atrakcje zarówno naukowe, jak i jubileuszowe skłonią Państwa do udziału w Kongresie.

Serdecznie zapraszamy!

Redakcja Kardiologii Polskiej


***


Dear Authors, Reviewers, and Readers,


It is our pleasure to invite you to the 25th International Congress of the Polish Cardiac Society, which will be held online from 22 September to 2 October 2021.

In particular, we would like to draw your attention to the Meeting of Reviewers and Scientific Board of the Kardiologia Polska (Polish Heart Journal), which will take place on Wednesday 22 Sep at 4 pm–5 pm.

This is an exceptional meeting as the Kardiologia Polska (Polish Heart Journal) has been awarded a record Impact Factor for 2020, which is 3,108.

During the meeting, we will present the most frequently cited articles and citing authors, and our best reviewers, thanks to whom the journal achieved this exceptional success. We will also give advice to authors interested in publishing their research in the journal. We will conclude the meeting with a discussion on new ideas and initiatives.

We cordially invite all friends of the journal to the meeting in the belief that we all are creators of its future and prestige.This is a free session, available to all participants. It will be held in Polish.

We hope that you will find both the scientific program and the anniversary attractions well worth attending.

We are looking forward to seeing you at the meeting!

Editorial Board

Polish Heart Journal (Kardiologia Polska)