Announcing a new publisher / Ogłoszenie nowego wydawcy

The Polish Cardiac Society has announced a new partnership with Via Medica to publish Kardiologia Polska (Kardiol PolPolish Heart Journal) in the next 2 years, beginning on May 1, 2021.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ogłosiło Via Medica nowym wydawcą Kardiologii Polskiej na okres dwóch lat od 1 Maja 2021.
Polish Heart Journal (Kardiologia Polska)