85. Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego / XIV Konferencja "Kardiologii Polskiej"

Zgodnie z planem w dniach 22–23 kwietnia odbyły się 85. Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i XIV Konferencja „Kardiologii Polskiej”. Wydarzenie było zorganizowane w salach Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Wykłady były dostępne online — na stronie https://wiosennakp.ptkardio.pl.

W programie wydarzenia znalazły się dwie sesje poświęcone naszemu czasopismu. Pierwsza z nich, „Kardiologia Polska AD 2021 — sukcesy i problemy”, skupiła się na podsumowaniu poprzedniego roku działalności „Kardiologii Polskiej”. Podczas niej wykład wygłosiła m.in. redaktor naczelna, prof.  Anetta Undas (prezentacja w j. polskim do pobrania). Druga sesja była poświęcona stanowiskom i dokumentom sekcji oraz asocjacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i stanowiła pole do zaprezentowania najważniejszych dokumentów opublikowanych w ubiegłym roku na łamach Kardiologii Polskiej i Zeszytów Edukacyjnych.

Bardzo dziękujemy Państwu za obecność i zachęcamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi.
Editor-in-Chief: prof. Anetta Undas, MD, PhD
Polish Heart Journal (Kardiologia Polska)