The meeting of Reviewers and Scientific Board of the Kardiologia Polska (Polish Heart Journal) / Spotkanie Recenzentów i Rady Naukowej „Kardiologii Polskiej”

On 22 September 2021, we held a meeting of reviewers and the Scientific Board of the Kardiologia Polska (Kardiol Pol, Polish Heart Journal). The meeting was a part of the 25th International Congress of the Polish Cardiac Society. During the session, the Editor-in-Chief, Prof. Anetta Udas, delivered an inauguration lecture entitled “The Record 3.108 Impact Factor for 2020, how did we make it?” Prof. Maciej Sterliński presented a practical guide for authors submitting their research to the Kardiol Pol.  Prof. Grzegorz Gajos, Prof. Maciej Lesiak, and Prof. Maciej Sterliński run the awards ceremony – the people most engaged in the development of the journal received statutes, medals, and diplomas. Among awardees were the authors of most frequently cited articles, authors most frequently citing the journal, and most active reviewers.

The meeting was concluded with talks from prof. Adam Witkowski, prof. Przemysław Mitkowski, and the Editorial Team, presenting initiatives and ideas to further develop the journal.  

***

Dwudziestego drugiego września br. odbyło się Spotkanie Recenzentów i Rady Naukowej "Kardiologii Polskiej". Wydarzenie było częścią jubileuszowego XXV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.  
Podczas sesji Redaktor Naczelna KP, prof. Anetta Undas, wygłosiła wykład inauguracyjny pt. „Rekordowy Impact Factor 3,108 za rok 2020, czyli jak to się udało?”, prof. Maciej Sterliński przedstawił praktyczny poradnik dla autorów zgłaszających artykuły do "Kardiologii Polskiej", a prof. Grzegorz Gajos wraz z prof. Maciejem Lesiakiem i prof. Maciejem Sterlińskim poprowadził uroczystość wręczenia nagród — statuetek, medali oraz dyplomów — dla osób najbardziej zaangażowanych w rozwój czasopisma. Podczas spotkania wyróżniono Autorów najczęściej cytowanych prac, Autorów najczęściej cytujących artykuły z KP, a także najbardziej aktywnych Recenzentów.

Spotkanie zostało zwieńczone przemowami prof. Adama Witkowskiego, prof. Przemysława Mitkowskiego oraz Zespołu Redakcyjnego, przedstawiającymi inicjatywy oraz pomysły związane z przyszłym rozwojem "Kardiologii Polskiej".


Na zdjęciu z lewej: prof. Anetta Undas, redaktor naczelna "Kardiologii Polskiej". Na zdjęciu z prawej, od lewej: prof. Grzegorz Gajos, prof. Maciej Lesiak, prof. Adam Witkowski, prof. Przemysław Mitkowski, prof. Maciej Streliński

Polish Heart Journal (Kardiologia Polska)