The online meeting of the Editorial Team / Spotkanie online Zespołu Redakcyjnego

Dear Friends,

the October Editorial Team meeting is behind us. During the meeting, we discussed the current work on the Kardiologia Polska (Polish Heart Journal), summed up the last six months and discussed plans for the next year.

In the photo: dr. Maciej Polak, prof. Anetta Undas (Editor-in-Chief), prof. Maciej Lesiak, Joanna Małkowska, prof. Maciej Sterliński, prof. Grzegorz Gajos, prof. Mateusz Siedliński, prof. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof. Piotr Rozentryt, Anna Młynarczyk

 ***

Drodzy Czytelnicy,

za nami październikowe spotkanie zespołu redakcyjnego. Podczas niego omówiliśmy bieżącą pracę nad „Kardiologią Polską”, ale także podsumowaliśmy ostatnie sześć miesięcy i omówiliśmy plany na przyszły rok.


Na zdjęciu: dr Maciej Polak, prof. Anetta Undas (Redaktor Naczelna), prof. Maciej Lesiak, Joanna Małkowska, prof. Maciej Sterliński, prof. Grzegorz Gajos, prof. Mateusz Siedliński, prof. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof. Piotr Rozentryt, Anna Młynarczyk
Polish Heart Journal (Kardiologia Polska)