Tom 18, Nr 4 (2023)
Opublikowany online: 2024-04-23
OD REDAKCJI
Artykuł redakcyjny

Od Redakcji

Robert J. Gil

Tom 18, Nr 4 (2023)

Artykuł redakcyjny

Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):169-170.
FORUM PRZYPADKÓW KLINICZNYCH
Opis przypadku

Niewidoczne niedokrwienie — czy „ratujemy” tętnicę promieniową?

Justyna Magdalena Adamczuk, Stefan Tomasz Kowalczyk, Jakub Czerwiec

Tom 18, Nr 4 (2023)

Opis przypadku

Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):171-174.
Opis przypadku

Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii z oprogramowaniem Ultreon 2.0 u pacjentki z zawałem mięśnia sercowego

Artur Pawlik, Monika Cugowska, Marcin Wizimirski, Łukasz Rzeszutko, Stanisław Bartuś

Tom 18, Nr 4 (2023)

Opis przypadku

Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):175-179.
Opis przypadku
UCZYMY SIĘ!
Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Postępowanie ze zwapnieniami w tętnicach nasierdziowych

Aleksandra Karcińska, Zuzanna Wyleciał, Karolina Gutkowska, Grzegorz Fibiger, Kinga Glądys, Jarosław Zalewski, Krzysztof Karwat

Tom 18, Nr 4 (2023)

Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):185-191.
Prace oryginalne
Praca badawcza (oryginalna)

Zakażenia szpitalne w oddziałach wykonujących procedury kardiologii inwazyjnej na przestrzeni ostatnich 10 lat

Ewa Iwona Węglarz, Edyta Synowiec

Tom 18, Nr 4 (2023)

Praca badawcza (oryginalna)

Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):192-198.
INNOWACJE W KARDIOLOGII INWAZYJNEJ
Krótkie doniesienie naukowe

Innowacje w kardiologii inwazyjnej, styczeń 2024

Adam Janas, Łukasz Konarski, Marta Mazur, Aleksandra Wesołowska, Konrad Klocek, Krzysztof Milewski

Tom 18, Nr 4 (2023)

Krótkie doniesienie naukowe

Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):199-202.
REFLEKTOREM PO ŚWIECIE KARDIOLOGII
Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Reflektorem po świecie kardiologii

Artur Krzywkowski

Tom 18, Nr 4 (2023)

Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):203-208.
AKTUALNOŚCI AISN, EAPCI oraz PTK
Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Aktualności AISN, EAPCI oraz PTK

Artur Krzywkowski

Tom 18, Nr 4 (2023)

Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):209-210.
MUZYKOTERAPIA
Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Kinga Głyk „Real Life” — Muzyka podobna do konwersacji

Artur Krzywkowski

Tom 18, Nr 4 (2023)

Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):211-213.
A PO DYŻURZE…
Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Biało-czerwona Szwajcaria

Artur Krzywkowski

Tom 18, Nr 4 (2023)

Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):214-217.
FOTOPLASTYKON ARTURA KRZYWKOWSKIEGO
Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Fotoplastykon Artura Krzywkowskiego

Artur Krzywkowski

Tom 18, Nr 4 (2023)

Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):218.