Tom 18, Nr 4 (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2024-04-23
Wyświetlenia strony 52
Wyświetlenia/pobrania artykułu 12
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii z oprogramowaniem Ultreon 2.0 u pacjentki z zawałem mięśnia sercowego

Artur Pawlik1, Monika Cugowska1, Marcin Wizimirski1, Łukasz Rzeszutko12, Stanisław Bartuś12
Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):175-179.

Streszczenie

Obrazowanie wewnątrznaczyniowe stanowi obecnie nieodłączny element planowania, kontrolowania oraz optymalizacji przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych. Najczęściej stosowanymi technologiami obrazowania wewnątrzwieńcowego obecnie są ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS) oraz optyczna koherentna tomografia wewnątrzwieńcowa (OCT). Niemniej ważnym elementem od samych cewników obrazujących wnętrze naczynia jest oprogramowanie wyposażone w algorytmy oparte na sztucznej inteligencji, które dostarczają dodatkowe informacje o strukturze blaszki miażdżycowej i wymiarach naczynia, co może przekładać się na efekt końcowy zabiegu i rokowanie pacjenta. W poniższym artykule prezentujemy przypadek kliniczny chorej z zawałem serca, którą leczono angioplastyką wieńcową z zastosowaniem OCT z wykorzystaniem oprogramowania Ultreon 2.0.
Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?