Aktualny numer

Tom 18, Nr 4 (2023)

Obraz strony głównej czasopisma
ISSN: 1507-1502 e-ISSN: 1644-4329

Najnowsze artykuły

Artykuł redakcyjny2024, kwi 23

Od Redakcji

Robert J. Gil

Tom 18, Nr 4 (2023)

Artykuł redakcyjny

Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):169-170.
Inne materiały uzgodnione z Redakcją2024, kwi 23

Reflektorem po świecie kardiologii

Artur Krzywkowski

Tom 18, Nr 4 (2023)

Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):203-208.
Inne materiały uzgodnione z Redakcją2024, kwi 23

Aktualności AISN, EAPCI oraz PTK

Artur Krzywkowski

Tom 18, Nr 4 (2023)

Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):209-210.
Inne materiały uzgodnione z Redakcją2024, kwi 23

Kinga Głyk „Real Life” — Muzyka podobna do konwersacji

Artur Krzywkowski

Tom 18, Nr 4 (2023)

Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):211-213.
Inne materiały uzgodnione z Redakcją2024, kwi 23

Biało-czerwona Szwajcaria

Artur Krzywkowski

Tom 18, Nr 4 (2023)

Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):214-217.
Inne materiały uzgodnione z Redakcją2024, kwi 23

Fotoplastykon Artura Krzywkowskiego

Artur Krzywkowski

Tom 18, Nr 4 (2023)

Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):218.

Więcej
58,88ICV2022

Główna Biblioteka Lekarska, Google Scholar, Index Copernicus, Polska Bibliografia Naukowa, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat.