Tom 18, Nr 4 (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2024-04-23
Wyświetlenia strony 97
Wyświetlenia/pobrania artykułu 16
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Niewidoczne niedokrwienie — czy „ratujemy” tętnicę promieniową?

Justyna Magdalena Adamczuk1, Stefan Tomasz Kowalczyk1, Jakub Czerwiec23
Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):171-174.

Streszczenie

Opis przypadku dotyczy 60-letniej pacjentki, przyjętej 05.04.2023 do oddziału kardiologii inwazyjnej w trybie planowym. Celem przyjęcia chorej było wykonanie kontrolnej koronarografii po poprzednich interwencjach wieńcowych oraz kontynuacja rewaskularyzacji. Przed rozpoczęciem koronarografii oceniono fizykalnie tętno na prawej tętnicy promieniowej, planowanej do wykonania dostępu naczyniowego – bez zastrzeżeń. W trakcie zakładania „koszulki” naczyniowej usunięto z prawej tętnicy promieniowej znacznych rozmiarów skrzeplinę.
Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?