Tom 18, Nr 4 (2023)
Krótkie doniesienie naukowe
Opublikowany online: 2024-04-23
Wyświetlenia strony 51
Wyświetlenia/pobrania artykułu 11
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Innowacje w kardiologii inwazyjnej, styczeń 2024

Adam Janas12, Łukasz Konarski1, Marta Mazur1, Aleksandra Wesołowska2, Konrad Klocek1, Krzysztof Milewski1
Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):199-202.

Streszczenie

W bieżącym numerze innowacjach przybliżamy efekty litotrypsji laserowej, przeznaczonej do leczenia zwapniałych zmian w naczyniach wieńcowych. Kolejnym tematem jest porównanie cewników balonowych pokrytych sirolimusem do pokrytych paklitakselem, w leczeniu de novo choroby wieńcowej małych naczyń. Następnie przedstawiamy pierwsze doświadczenia u ludzi z nowym systemem bezpośredniego przeprowadzania plastyki pierścienia mitralnego przy zastosowaniu przezskórnej metody w leczeniu ciężkiej niedomykalności mitralnej o charakterze czynnościowym. Następnie opisujemy nowy systemu redukcji ryzyka udaru mózgu stosowany podczas przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej u pacjentów z ciężkim zwężeniem aortalnym. Prezentujemy wyniki zamykania ubytków przegrody międzyprzedsionkowej przy użyciu nowego urządzenia GORE CARDIOFORM. Wreszcie przedstawiamy wyniki badania DORAYA dotyczącego pierwszego użycia cewnika u ludzi w celu kontrolowanego i przejściowego obniżenia ciśnienia w żyle głównej dolnej u pacjentów z ostrą niewydolnością serca.
Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?