Tom 18, Nr 4 (2023)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2024-04-23
Wyświetlenia strony 100
Wyświetlenia/pobrania artykułu 10
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zakażenia szpitalne w oddziałach wykonujących procedury kardiologii inwazyjnej na przestrzeni ostatnich 10 lat

Ewa Iwona Węglarz12, Edyta Synowiec2
Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):192-198.

Streszczenie

Zakażenie szpitalne to takie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w przypadku, gdy choroba nie była w okresie wylęgania w chwili przyjęcia lub wystąpiła po udzieleniu świadczeń w czasie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania. Zakażenia szpitalne stanowią istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów, dlatego jednym z priorytetów nowoczesnej medycyny jest nadzór nad nimi. W szpitalach pełnią go zespoły zakażeń szpitalnych. Prezentowana praca podsumowuje zakażenia szpitalne w oddziałach kardiologicznych dużego ośrodka kardiologii inwazyjnej na przestrzeni ostatnich 10 lat. W okresie od 2012 do 2022 roku odnotowano wzrost ilości wszystkich procedur kardiologii inwazyjnej z przejściowym załamaniem się liczby zabiegów związanym z pandemią Covid-19. Odnotowano także pojawienie się nowych zabiegów w analizowanym czasookresie. Wraz ze wzrostem liczby procedur i stopniem ich złożoności odnotowano wzrost ilości zakażeń szpitalnych pomiędzy 2012 a 2017 rokiem. Zwraca uwagę sporadyczne występowanie zakażeń miejsca operowanego w całym analizowanym okresie. Okres pandemii Covid-19 nie wpłynął istotnie na liczbę rejestrowanych zakażeń szpitalnych.
Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?