Tom 18, Nr 4 (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2024-04-23
Wyświetlenia strony 63
Wyświetlenia/pobrania artykułu 10
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Angiografia tętnic wieńcowych metodą tomografii komputerowej w diagnozowaniu i planowaniu rewaskularyzacji wieńcowej. Przyszłość, która jest już z nami

Grzegorz Chorzempa1, Przemysław Jaźwiec2, Wojciech Rubin1
Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):180-184.

Streszczenie

W ostatnich latach angiografia tomografii komputerowej serca (cardiac computed tomography angiography, CCTA) staje się coraz ważniejszym narzędziem do nieinwazyjnej oceny pacjentów z podejrzeniem choroby wieńcowej. Dzieje się tak w pierwszej kolejności dzięki wysokiej dokładności diagnostycznej i dużej ujemnej wartości predykcyjnej CCTA. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi badanie CCTA uznaje się za badanie z wyboru w celu wykluczenia choroby wieńcowej u pacjentów z przewlekłymi objawami oraz niskim prawdopodobieństwem choroby wieńcowej przed testem oraz u pacjentów z ostrym bólem w klatce piersiowej z niskim do pośredniego prawdopodobieństwem choroby wieńcowej przed testem. W prezentowanej pracy opisano przypadek objawowego chorego, nieoczywistego kandydata do CCTA, u którego CCTA umożliwiło jednoznacznie zidentyfikować przyczynę niebezpiecznego dla życia incydentu i zaplanować bezzwłoczne postępowanie terapeutyczne.
Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?