Tom 18, Nr 4 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2024-04-23
Wyświetlenia strony 68
Wyświetlenia/pobrania artykułu 10
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Postępowanie ze zwapnieniami w tętnicach nasierdziowych

Aleksandra Karcińska1, Zuzanna Wyleciał1, Karolina Gutkowska1, Grzegorz Fibiger1, Kinga Glądys1, Jarosław Zalewski23, Krzysztof Karwat2
Kardiol Inwazyjna 2023;18(4):185-191.

Streszczenie

Zwapnienia tętnic wieńcowych stanowią wyzwanie dla przeprowadzenia udanych przezskórnych rewaskularyzacji i są jednym z czynników zwiększających ryzyko powikłań PCI, wpływając negatywnie na krótko- i długoterminowe rezultaty tej procedury. Konieczne są odpowiednie techniki modyfikujące zwapnienia w tętnicach wieńcowych, aby ułatwić wprowadzenie i rozprężenie stentu. Półpodatne i niepodatne cewniki balonowe stosowane tradycyjnie w angioplastyce nie są wystarczające, by poradzić sobie z ciężkimi zwapnieniami. Wysokociśnieniowe cewniki balonowe rozprężane są wyższymi ciśnieniami, co pozwala na lepsze przygotowanie ciężko uwapnionego naczynia do implantacji stentu. Alternatywne techniki modyfikacji blaszki miażdżycowej to balony tnące, punktujące, aterektomia rotacyjna, aterektomia orbitalna, litotrypsja wewnątrznaczyniowa i aterektomia laserowa. Biorąc pod uwagę zalety poszczególnych technik należy wybrać odpowiedni sposób postępowania w zależności od charakterystyki, lokalizacji zwężenia i doświadczenia. Niemniej jednak dane dotyczące zastosowania tych technik w określonych sytuacjach klinicznych są ograniczone i potrzebne są dalsze badania.
Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?