English Polski
Recent articles
Filters
Article types
Publication dates
Issues
Expanding the results
Sections
Access

1 - 25 of 87 Items

Conference report / Report2024, mar 29
Conference report / Report2024, mar 29

New generation of bags (DEHP excluded) in light of reports presented at the 33rd ISBT Regional Congress in Göteborg, held June 17–21, 2023

Joanna Lasocka, Paulina Goczyńska, Elżbieta Lachert

Vol 17, No 1 (2024)

Conference report / Report

Journal of Transfusion Medicine 2024;17(1):38-43.
Conference report / Report2024, mar 29
Review paper2024, mar 29
Research paper2024, mar 29
Research paper2024, mar 29

Interference of anti-M antibody with ABO blood grouping — own experience

Barbara Sowa, Michał Kunysz

Vol 17, No 1 (2024)

Research paper

Journal of Transfusion Medicine 2024;17(1):1-6.
Conference report / Report2024, feb 9
Review paper2024, feb 9

Mimetyki aktywnego czynnika VIII (FVIIIa) i ich wpływ na testy laboratoryjne hemostazy

Edyta Odnoczko

Vol 16, No 4 (2023)

Review paper

Journal of Transfusion Medicine 2023;16(4):269-277.
Review paper2024, feb 9

Mimetics of active factor VIII (FVIIIa) and their impact on laboratory tests of haemostasis

Edyta Odnoczko

Vol 16, No 4 (2023)

Review paper

Journal of Transfusion Medicine 2023;16(4):260-268.
Review paper2024, feb 9

Trombofilia a niedokrwienny udar mózgu

Jacek Musiał

Vol 16, No 4 (2023)

Review paper

Journal of Transfusion Medicine 2023;16(4):253-259.
Review paper2024, feb 9

Thrombophilia and ischemic stroke

Jacek Musiał

Vol 16, No 4 (2023)

Review paper

Journal of Transfusion Medicine 2023;16(4):246-252.
Review paper2024, feb 9
Review paper2024, feb 9

Methods of identification of human immunodeficiency virus (HIV) infections in Polish blood donors (2005–2022)

Ewa Sulkowska, Piotr Grabarczyk

Vol 16, No 4 (2023)

Review paper

Journal of Transfusion Medicine 2023;16(4):211-227.
Research paper2024, feb 9

Działalność jednostek organizacyjnych służby krwi w Polsce w 2022 roku

Aleksandra Rosiek, Anna Nieradkiewicz, Elżbieta Lachert, Jolanta Antoniewicz-Papis, Joanna Lasocka, Paulina Goczyńska, Agata Mikołowska, Magdalena Łętowska

Vol 16, No 4 (2023)

Research paper

Journal of Transfusion Medicine 2023;16(4):189-210.
Research paper2024, feb 9

Blood transfusion service in Poland in 2022

Aleksandra Rosiek, Anna Nieradkiewicz, Elżbieta Lachert, Jolanta Antoniewicz-Papis, Joanna Lasocka, Paulina Goczyńska, Agata Mikołowska, Magdalena Łętowska

Vol 16, No 4 (2023)

Research paper

Journal of Transfusion Medicine 2023;16(4):167-188.
Editorial2023, dec 31

Dear Authors and Readers

Magdalena Łętowska

Vol 16, No 4 (2023)

Editorial

Journal of Transfusion Medicine 2023;16(4).
Editorial2023, dec 31

Szanowni Państwo

Magdalena Łętowska

Vol 16, No 4 (2023)

Editorial

Journal of Transfusion Medicine 2023;16(4).
Guidelines / Expert consensus2023, oct 11

New classification criteria for antiphospholipid syndrome — 2023

Jacek Musiał

Vol 16, No 3 (2023)

Guidelines / Expert consensus

Journal of Transfusion Medicine 2023;16(3):103-109.
Guidelines / Expert consensus2023, oct 11

Nowe kryteria klasyfikacyjne zespołu antyfosfolipidowego — 2023

Jacek Musiał

Vol 16, No 3 (2023)

Guidelines / Expert consensus

Journal of Transfusion Medicine 2023;16(3):110-116.
Congress abstract / Abstract2023, sep 27

Zagadnienia dotyczące sztucznych łez poruszone na 33. Regionalnym Kongresie International Society of Blood Transfusion (ISBT) w Goteborgu, 17–21 czerwca 2023 roku

Katarzyna Chmielewska, Joanna Janus, Jolanta Antoniewicz-Papis

Vol 16, No 3 (2023)

Congress abstract / Abstract

Journal of Transfusion Medicine 2023;16(3):150-153.
Congress abstract / Abstract2023, sep 27

Issues related to artificial tears were discussed at the 33rd Regional Congress of the International Society of Blood Transfusion (ISBT) in Gothenburg, June 17–21, 2023

Katarzyna Chmielewska, Joanna Janus, Jolanta Antoniewicz-Papis

Vol 16, No 3 (2023)

Congress abstract / Abstract

Journal of Transfusion Medicine 2023;16(3):146-149.
Conference report / Report2023, sep 27