English Polski
Vol 17, No 1 (2024)
Congress abstract / Abstract
Published online: 2024-03-29

open access

Page views 83
Article views/downloads 53
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wybrane doniesienia dotyczące postępu w terapiach komórkowych zaprezentowane podczas 37. Międzynarodowego Kongresu zorganizowanego przez International Society of Blood Transfusion (ISBT) w Kuala Lumpur, 4–8 czerwca 2022 roku

Marta Stącel1, Karolina Wrzodak1
Journal of Transfusion Medicine 2024;17(1):33-37.

Abstract

Komórki krwiotwórcze (KK) są wykorzystywane w leczeniu wielu schorzeń. Obecnie stosuje
się je głównie w celu regeneracji układu krwiotwórczego po terapii mieloablacyjnej. Dostępne
techniki krioprezerwacji pozwalają na bezpieczne przechowywanie komórek macierzystych do
czasu przeszczepienia. Pierwsze doniesienia o transplantacjach autologicznych pochodzą z lat
80. XX wieku. Od tego czasu terapia z wykorzystaniem komórek macierzystych znacznie się
rozwinęła. Na 37. Kongresie ISBT, który odbył się w 2022 roku w Kuala Lumpur, poruszono
tematy związane z pobieraniem, preparatyką oraz przechowywaniem krwiotwórczych komórek
macierzystych, czego dotyczy również niniejsza praca.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Henig I, Zuckerman T. Hematopoietic stem cell transplantation — 50 years of evolution and future perspectives. Rambam Maimonides Med J. 2014; 5(4): e0028.
 2. Alshalani A, Beuger BM, van Bruggen R, et al. Cultured CD71+ erythroid cells modulate the host immune response. Transfus Med. ; 33(3): 257–262.
 3. Le N, Han C, Delila L, et al. Proteomics studies of human platelet lysates for optimized applications in cell therapies and regenerative biotherapies. Vox Sang. 2022; 39(117(S1)): PA11–L04.
 4. Delila L, Nebie O, Le N, et al. Preparation and neuroprotective activity of nanofiltered human platelet lysate in Parkinson’s disease and traumatic brain injury models. Vox Sang. 2022; 39(117(S1)): PA11–L03.
 5. Strong C, Leung J, Badior K, et al. Platelets genetically modified with mRNA-lipid nanoparticles are functionally similar to clinically transfused platelets in vitro. Vox Sang. 2022; 52(117(S1)): PA18–L02.
 6. Gessoni G, Curcio F, Zorec R, et al. Interreg immunocluster: An international cooperative project to assess feasibility of an immuno hybridoma based approach to treatment of triple negative breast cancer. Vox Sang. 2022; 247(117(S1)): P293.
 7. Yusoff Z. Public cord blood bank in Malaysia: From the quality perspective and technical measures. Vox Sang. 2022; 247(117(S1)): P294.
 8. Useini S, Grubovic Ra, Georgievski B, et al. Safety and efficacy of apheresis collection of haematopoietic stem cells from peripheral blood in healty donors. Vox Sang. 2022; 248(117(S1)): P297.
 9. Chen W, Chien S, Liu C. Peripheral blood stem cell mobilization and collection in healthy paediatric sibling donors with low body weight: a single center experience in Taiwan. Vox Sang. 2022; 249(117(S1)): P299.
 10. Daane L, Robertson J. Testing cell therapy samples for mycoplasma: Sample to result in less than an hour. Vox Sang. 2022; 250(117(S1)): P300.
 11. Low H, Mohd Az. HLA typing for post-transfused patient: comparison between blood and buccal swab sample. Vox Sang. 2022; 252(117(S1)): P302.Journal of Transfusion Medicine