Author Details

Wilczek, Krzysztof

 • Vol 5, No 4 (2010) - Review Papers
  Leczenie rozkurczowej niewydolności serca
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 5, No 1 (2010) - Prace badawcze
  Porównanie wczesnej i odległej skuteczności przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki tętnic nerkowych z następową brachyterapią lub bez niej u chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 4, No 3 (2009) - Prace badawcze
  Wpływ wartości glikemii w ostrej fazie zawału serca na rokowanie u chorych na cukrzycę i bez cukrzycy leczonych przezskórną interwencją wieńcową
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 13, No 3 (2006) - Original Papers
  Częstość występowania restenozy tętnicy nerkowej po zabiegu przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki nerkowej z brachyterapią i bez niej, oceniana za pomocą badania izotopowego
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 11, No 5 (2004) - Original Papers
  Wpływ tirofibanu na 6-miesięczne wyniki leczenia chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST, poddanych strategii inwazyjnej
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 10, No 6 (2003) - Original Papers
  Wpływ palenia tytoniu na wczesne wyniki leczenia chorych z zawałem serca za pomocą agioplastyki wieńcowej
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 10, No 5 (2003) - Original Papers
  Wyniki leczenia zawału serca z uniesieniem odcinka ST u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową za pomocą wczesnej interwencji wieńcowej
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 10, No 4 (2003) - Original Papers
  Wczesna strategia inwazyjna w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST - 6-miesięczna obserwacja chorych z rejestru Zabrze
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 10, No 4 (2003) - Original Papers
  Wpływ wyjściowego przepływu w tętnicy odpowiedzialnej za zawał na wyniki leczenia chorych z ostrym zawałem serca, u których zastosowano streptokinazę przed angioplastyką wieńcową
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 9, No 6 (2002) - Original Papers
  Wpływ nadciśnienia tętniczego na wczesne i odległe wyniki pomostowania tętnic wieńcowych
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 9, No 5 (2002) - Original Papers
  Porównanie wyników leczenia chorych z niepowikłanym zawałem serca oraz zawałem z obecnością wstrząsu kardiogennego, leczonych angioplastyką wieńcową. Analiza z Rejestru ZABRZE
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 8, No 3 (2001) - Review Papers
  Zastosowanie techniki bezpośredniego stentowania tetnicy dozawałowej w ostrym zawale serca - doświadczenia własne
  Details  PDF (polish)
 • Vol 8, No 2 (2013) - Review Papers
  Miejsce rotablacji w przezskórnych interwencjach wieńcowych
  Abstract  PDF (polish)

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl