Vol 4, No 3 (2009)

Date published: 2009-04-17

Table of Contents

open access

Review Papers

Inhibitory receptora płytkowego P2Y12

Jacek Kubica, Marek Koziński, Grzegorz Grześk, Adam Sukiennik

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):146-155.

Eplerenon — nowe możliwości hamowania receptora dla aldosteronu

Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Elżbieta Grześk, Jacek Kubica, Marek Koziński

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):156-160.
Case Reports

Pęknięcie na skutek skręcenia: rzadki przypadek uszkodzenia elektrody defibrylującej kardiowertera-defibrylatora serca

Adam S. Budzikowski, Eric Uyguanco, Moshe Y. Gunsburg, John Kassotis

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):187-189.

Trzepotanie przedsionków z przewodzeniem 1:1 u 70-letniego mężczyzny z nadczynnością tarczycy

Murat Turfan, Sedat Turkoglu, Murat Ozdemir, Adnan Abaci

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):190-193.
Prace badawcze

Peptydy natriuretyczne u pacjentów z migotaniem przedsionków

Beata Wożakowska-Kapłon, Grzegorz Opolski, Zbigniew Herman, Dariusz Kosior

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):167-172.

Wpływ wartości glikemii w ostrej fazie zawału serca na rokowanie u chorych na cukrzycę i bez cukrzycy leczonych przezskórną interwencją wieńcową

Mariusz Gąsior, Damian Pres, Gabriela Stasik-Pres, Piotr Lech, Marek Gierlotka, Michał Hawranek, Krzysztof Wilczek, Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Andrzej Lekston, Zbigniew Kalarus, Krzysztof Strojek, Janusz Gumprecht, Lech Poloński

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):173-181.

Dziesięcioletnia obserwacja dorosłych pacjentów po wewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia

Paweł Franczuk, Krzysztof Rewiuk, Jerzy Gąsowski, Piotr Faryan, Haghighi Massod Vadiee, Tomasz Grodzicki

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):182-186.
Artykuł redakcyjny

Hiperglikemia jako czynnik ryzyka u pacjentów po zawale serca

Wojciech Zaręba

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):143-145.
Sprawozdanie

V Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne, Katowice 20–21 listopada 2008 roku

Bogusław Grzegorzewski, Kinga Gościńska-Bis, Włodzimierz Kargul

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):194-195.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl