open access

Vol 5, No 1 (2010)
Prace badawcze
Published online: 2010-03-18
Get Citation

Porównanie wczesnej i odległej skuteczności przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki tętnic nerkowych z następową brachyterapią lub bez niej u chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym

Andrzej Lekston, Jerzy Chudek, Krzysztof Wilczek, Mariusz Gąsior, Andrzej Więcek, Franciszek Kokot, Marek Fijałkowski, Marek Gierlotka, Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Roman Wojnicz, Brygida Białas, Marcin Osuch, Bogusław Maciejewski, Lech Poloński
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(1):31-37.

open access

Vol 5, No 1 (2010)
Prace badawcze
Published online: 2010-03-18

Abstract

Wstęp: Istnieje niewiele danych dotyczących odległych efektów przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki tętnic nerkowych (PTRA) z następową brachyterapią śródnaczyniową promieniami gamma (IVBT) u chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym.
bMetody: Do grupy I (PTRA + IVBT) lub grupy II (PTRA) losowo przydzielono 71 chorych w wieku 52 ± 8 lat z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym opornym na farmakoterapię. Procedurę IVBT przeprowadzono z użyciem cewnika PARIS i systemu Microselectron HDR (Nucletron). Wyjściowo i po 9 miesiącach obserwacji dokonano analizy angiografii ilościowej (QCA) i zapisu ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tętniczego, aby ocenić parametry restenozy i wartości ciśnienia tętniczego krwi.
Wyniki: U 33 chorych z grupy I i 29 z grupy II wykonano skuteczny zabieg PTRA. W ciągu 9-miesięcznej obserwacji zmarło 3 chorych; 2 osoby z grupy I (śmierć sercowa) i 1 osoba z grupy II (udar mózgu). Redukcja średnicy naczynia w obserwacji odległej wynosiła 30,6 ± 13,7% i 40,4 ± 11%, odpowiednio w grupie I i II (p = 0,004). Utrata światła naczynia w obserwacji odległej w QCA wynosiła 1,2 ± 0,7 mm i 1,7 ± 0,7 mm, odpowiednio w grupie I i II (p = 0,004).
Wnioski: Śródnaczyniowa brachyterapia promieniami gamma, stosowna jako uzupełnienie angioplastyki balonowej z użyciem cewnika samocentrującego, jest bezpieczną i skuteczną metodą zapobiegania restenozie po zabiegu angioplastyki balonowej u chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym.
Folia Cardiologica Exerpta 2010; 5, 1: 31-37

Abstract

Wstęp: Istnieje niewiele danych dotyczących odległych efektów przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki tętnic nerkowych (PTRA) z następową brachyterapią śródnaczyniową promieniami gamma (IVBT) u chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym.
bMetody: Do grupy I (PTRA + IVBT) lub grupy II (PTRA) losowo przydzielono 71 chorych w wieku 52 ± 8 lat z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym opornym na farmakoterapię. Procedurę IVBT przeprowadzono z użyciem cewnika PARIS i systemu Microselectron HDR (Nucletron). Wyjściowo i po 9 miesiącach obserwacji dokonano analizy angiografii ilościowej (QCA) i zapisu ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tętniczego, aby ocenić parametry restenozy i wartości ciśnienia tętniczego krwi.
Wyniki: U 33 chorych z grupy I i 29 z grupy II wykonano skuteczny zabieg PTRA. W ciągu 9-miesięcznej obserwacji zmarło 3 chorych; 2 osoby z grupy I (śmierć sercowa) i 1 osoba z grupy II (udar mózgu). Redukcja średnicy naczynia w obserwacji odległej wynosiła 30,6 ± 13,7% i 40,4 ± 11%, odpowiednio w grupie I i II (p = 0,004). Utrata światła naczynia w obserwacji odległej w QCA wynosiła 1,2 ± 0,7 mm i 1,7 ± 0,7 mm, odpowiednio w grupie I i II (p = 0,004).
Wnioski: Śródnaczyniowa brachyterapia promieniami gamma, stosowna jako uzupełnienie angioplastyki balonowej z użyciem cewnika samocentrującego, jest bezpieczną i skuteczną metodą zapobiegania restenozie po zabiegu angioplastyki balonowej u chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym.
Folia Cardiologica Exerpta 2010; 5, 1: 31-37
Get Citation

Keywords

brachyterapia; zwężenie tętnicy nerkowej; miażdżyca; przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka tętnic nerkowych; nadciśnienie tętnicze

About this article
Title

Porównanie wczesnej i odległej skuteczności przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki tętnic nerkowych z następową brachyterapią lub bez niej u chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 1 (2010)

Pages

31-37

Published online

2010-03-18

Page views

593

Article views/downloads

1200

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(1):31-37.

Keywords

brachyterapia
zwężenie tętnicy nerkowej
miażdżyca
przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka tętnic nerkowych
nadciśnienie tętnicze

Authors

Andrzej Lekston
Jerzy Chudek
Krzysztof Wilczek
Mariusz Gąsior
Andrzej Więcek
Franciszek Kokot
Marek Fijałkowski
Marek Gierlotka
Bożena Szyguła-Jurkiewicz
Roman Wojnicz
Brygida Białas
Marcin Osuch
Bogusław Maciejewski
Lech Poloński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl