open access

Vol 4, No 3 (2009)
Prace badawcze
Published online: 2009-04-17
Get Citation

Wpływ wartości glikemii w ostrej fazie zawału serca na rokowanie u chorych na cukrzycę i bez cukrzycy leczonych przezskórną interwencją wieńcową

Mariusz Gąsior, Damian Pres, Gabriela Stasik-Pres, Piotr Lech, Marek Gierlotka, Michał Hawranek, Krzysztof Wilczek, Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Andrzej Lekston, Zbigniew Kalarus, Krzysztof Strojek, Janusz Gumprecht, Lech Poloński
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):173-181.

open access

Vol 4, No 3 (2009)
Prace badawcze
Published online: 2009-04-17

Abstract

Wstęp: Cukrzyca jest istotnym czynnikiem pogarszającym rokowanie chorych z zawałem serca. Ostatnio zwrócono uwagę na nowy czynnik prognostyczny, którym jest stężenie glukozy przy przyjęciu do szpitala. Celem niniejszego badania była ocena wpływu wartości glikemii przy przyjęciu na rokowanie chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) leczonych przezskórną interwencją wieńcową (PCI).
Metody i wyniki: Przeanalizowano kolejnych chorych ze STEMI leczonych PCI. Pierwszym kryterium podziału na grupy była obecność cukrzycy lub jej brak. Drugie kryterium stanowiło stężenie glukozy przy przyjęciu [wartość progowa ≥ 7,8 mmol/l (140 mg/dl)]. Na tej podstawie w grupie chorych na cukrzycę i bez cukrzycy wyodrębniono podgrupy z hiperglikemią i bez hiperglikemii. Śmiertelność 1-roczna u chorych na cukrzycę wynosiła 16,0%. W grupie tej nie stwierdzono istotnej różnicy w śmiertelności 1-rocznej między pacjentami z hiperglikemią i bez niej. Śmiertelność 1-roczna u osób bez cukrzycy wyniosła 5,6%. W grupie chorych bez cukrzycy i z hiperglikemią śmiertelność 1-roczna była istotnie wyższa w porównaniu z pacjentami bez hiperglikemii (8,51% vs. 3,68%; p = 0,001). W analizie wieloczynnikowej wykazano, że u chorych bez cukrzycy wartość glikemii przy przyjęciu jest niezależnym czynnikiem śmiertelności 1-rocznej [na każdy wzrost glikemii o 1 mmol/l HR = 1,09 (1,01–1,17)].
Wnioski: Podwyższona wartość glikemii w ostrej fazie zawału serca determinuje rokowanie pacjentów bez cukrzycy, natomiast nie jest niezależnym czynnikiem zgonu wśród chorych na cukrzycę leczonych PCI.

Abstract

Wstęp: Cukrzyca jest istotnym czynnikiem pogarszającym rokowanie chorych z zawałem serca. Ostatnio zwrócono uwagę na nowy czynnik prognostyczny, którym jest stężenie glukozy przy przyjęciu do szpitala. Celem niniejszego badania była ocena wpływu wartości glikemii przy przyjęciu na rokowanie chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) leczonych przezskórną interwencją wieńcową (PCI).
Metody i wyniki: Przeanalizowano kolejnych chorych ze STEMI leczonych PCI. Pierwszym kryterium podziału na grupy była obecność cukrzycy lub jej brak. Drugie kryterium stanowiło stężenie glukozy przy przyjęciu [wartość progowa ≥ 7,8 mmol/l (140 mg/dl)]. Na tej podstawie w grupie chorych na cukrzycę i bez cukrzycy wyodrębniono podgrupy z hiperglikemią i bez hiperglikemii. Śmiertelność 1-roczna u chorych na cukrzycę wynosiła 16,0%. W grupie tej nie stwierdzono istotnej różnicy w śmiertelności 1-rocznej między pacjentami z hiperglikemią i bez niej. Śmiertelność 1-roczna u osób bez cukrzycy wyniosła 5,6%. W grupie chorych bez cukrzycy i z hiperglikemią śmiertelność 1-roczna była istotnie wyższa w porównaniu z pacjentami bez hiperglikemii (8,51% vs. 3,68%; p = 0,001). W analizie wieloczynnikowej wykazano, że u chorych bez cukrzycy wartość glikemii przy przyjęciu jest niezależnym czynnikiem śmiertelności 1-rocznej [na każdy wzrost glikemii o 1 mmol/l HR = 1,09 (1,01–1,17)].
Wnioski: Podwyższona wartość glikemii w ostrej fazie zawału serca determinuje rokowanie pacjentów bez cukrzycy, natomiast nie jest niezależnym czynnikiem zgonu wśród chorych na cukrzycę leczonych PCI.
Get Citation

Keywords

hiperglikemia; zawał serca; cukrzyca

About this article
Title

Wpływ wartości glikemii w ostrej fazie zawału serca na rokowanie u chorych na cukrzycę i bez cukrzycy leczonych przezskórną interwencją wieńcową

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 3 (2009)

Pages

173-181

Published online

2009-04-17

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(3):173-181.

Keywords

hiperglikemia
zawał serca
cukrzyca

Authors

Mariusz Gąsior
Damian Pres
Gabriela Stasik-Pres
Piotr Lech
Marek Gierlotka
Michał Hawranek
Krzysztof Wilczek
Bożena Szyguła-Jurkiewicz
Andrzej Lekston
Zbigniew Kalarus
Krzysztof Strojek
Janusz Gumprecht
Lech Poloński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl