open access

Vol 5, No 4 (2010)
Review paper
Published online: 2010-09-16
Get Citation

Leczenie rozkurczowej niewydolności serca

Anna Kazik, Krzysztof Wilczek, Lech Poloński
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(4):188-195.

open access

Vol 5, No 4 (2010)
Review Papers
Published online: 2010-09-16

Abstract

Rozkurczowa niewydolność serca zwana jest także niewydolnością serca z zachowaną funkcją skurczową lewej komory. Podział na niewydolność serca skurczową i rozkurczową jest podziałem patofizjologicznym i rzadko rozwija się izolowana postać dysfunkcji lewej komory. W rozkurczowej niewydolności serca funkcja skurczowa lewej komory jest prawidłowa lub tylko nieznacznie upośledzona, a typowe objawy niewydolności serca wynikają ze zwiększonego ciśnienia napełniania, będącego skutkiem upośledzonej relaksacji i zaburzonej podatności lewej komory. Do wystąpienia dysfunkcji rozkurczowej predysponuje podeszły wiek pacjenta, płeć żeńska, otyłość, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca. Leczenie rozkurczowej niewydolności serca ma na celu zahamowanie progresji choroby, łagodzenie jej objawów, wyeliminowanie zaostrzeń oraz zmniejszenie śmiertelności. Terapia powinna polegać na leczeniu nadciśnienia tętniczego, utrzymaniu rytmu zatokowego, zapobieganiu tachykardii, redukcji ciśnienia żylnego, zapobieganiu niedokrwieniu mięśnia sercowego oraz cukrzycy. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne precyzuje rodzaj terapii w rozkurczowej niewydolności serca, opartej na: inhibitorach konwertazy angiotensyny, blokerach receptora angiotensynowego, beta-adrenolitykach, niedihydropirydynowych blokerach kanału wapniowego, diuretykach. Optymalizacja leczenia rozkurczowej niewydolności serca jest konieczna w celu poprawy rokowania w tej grupie chorych, które obecnie jest złe.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 4: 188-195)

Abstract

Rozkurczowa niewydolność serca zwana jest także niewydolnością serca z zachowaną funkcją skurczową lewej komory. Podział na niewydolność serca skurczową i rozkurczową jest podziałem patofizjologicznym i rzadko rozwija się izolowana postać dysfunkcji lewej komory. W rozkurczowej niewydolności serca funkcja skurczowa lewej komory jest prawidłowa lub tylko nieznacznie upośledzona, a typowe objawy niewydolności serca wynikają ze zwiększonego ciśnienia napełniania, będącego skutkiem upośledzonej relaksacji i zaburzonej podatności lewej komory. Do wystąpienia dysfunkcji rozkurczowej predysponuje podeszły wiek pacjenta, płeć żeńska, otyłość, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca. Leczenie rozkurczowej niewydolności serca ma na celu zahamowanie progresji choroby, łagodzenie jej objawów, wyeliminowanie zaostrzeń oraz zmniejszenie śmiertelności. Terapia powinna polegać na leczeniu nadciśnienia tętniczego, utrzymaniu rytmu zatokowego, zapobieganiu tachykardii, redukcji ciśnienia żylnego, zapobieganiu niedokrwieniu mięśnia sercowego oraz cukrzycy. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne precyzuje rodzaj terapii w rozkurczowej niewydolności serca, opartej na: inhibitorach konwertazy angiotensyny, blokerach receptora angiotensynowego, beta-adrenolitykach, niedihydropirydynowych blokerach kanału wapniowego, diuretykach. Optymalizacja leczenia rozkurczowej niewydolności serca jest konieczna w celu poprawy rokowania w tej grupie chorych, które obecnie jest złe.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 4: 188-195)
Get Citation

Keywords

rozkurczowa niewydolność serca; upośledzona relaksacja; frakcja wyrzutowa; podatność lewej komory

About this article
Title

Leczenie rozkurczowej niewydolności serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 4 (2010)

Article type

Review paper

Pages

188-195

Published online

2010-09-16

Page views

638

Article views/downloads

44484

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(4):188-195.

Keywords

rozkurczowa niewydolność serca
upośledzona relaksacja
frakcja wyrzutowa
podatność lewej komory

Authors

Anna Kazik
Krzysztof Wilczek
Lech Poloński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl