Tom 10, Nr 3 (2024)
Opublikowany online: 2024-06-28
STANOWISKO EKSPERTÓW (EXPERTS' OPINION)
Wytyczne / stanowisko ekspertów

Postępowanie w przerzutach czerniaka w ośrodkowym układzie nerwowym

Piotr Rutkowski, Dorota Kiprian, Tomasz Świtaj, Radosław Michalik, Mateusz Spałek, Katarzyna Kozak, Tomasz Mandat, Bożena Cybulska-Stopa, Monika Dudzisz-Śledź

Tom 10, Nr 3 (2024)

Wytyczne / stanowisko ekspertów

Onkol Prakt Klin Edu 2024;10(3):163-177.
PRACE ORYGINALNE (ORIGINAL ARTICLES)
Praca badawcza (oryginalna)

Czynniki predykcyjne hepatotoksyczności immunoterapii inhibitorami punktów kontrolnych u chorych leczonych z powodu czerniaka oraz raka nerki

Mateusz Malik, Zbyszko Chowaniec, Natasza Kempa-Kamińska, Jerzy Błaszczyk, Emilia Filipczyk-Cisarż

Tom 10, Nr 3 (2024)

Praca badawcza (oryginalna)

Onkol Prakt Klin Edu 2024;10(3):178-184.
Praca badawcza (oryginalna)

Nielekowe koszty leczenia pertuzumabem i trastuzumabem pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi w Polsce

Michał Seweryn, Tomasz Banaś, Joanna Augustyńska, Agnieszka Leszczyńska, Paweł M. Potocki

Tom 10, Nr 3 (2024)

Praca badawcza (oryginalna)

Onkol Prakt Klin Edu 2024;10(3):185-194.
Praca badawcza (oryginalna)

Systemowe leczenie chorych na zaawansowanego raka trzustki — czy nadal jest miejsce dla gemcytabiny w pierwszej linii? Doświadczenia polskich ośrodków

Ireneusz Raczyński, Patryk Zając, Joanna Streb, Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, Aleksandra Chruściana-Bołtuć, Małgorzata Talerczyk, Katarzyna Wierzbicka, Agnieszka Siedlaczek, Weronika Radecka, Michał Jurczyk, Barbara Radecka

Tom 10, Nr 3 (2024)

Praca badawcza (oryginalna)

Onkol Prakt Klin Edu 2024;10(3):195-206.
PRACE PRZEGLĄDOWE (REVIEW ARTICLES)
Artykuł przeglądowy

Korzyści kliniczne i ekonomiczne z zastosowania sekwencjonowania następnej generacji w diagnostyce chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z rzadkimi mutacjami

Katarzyna Stencel, Bartosz Wasąg, Cezary Pruszko, Krystyna Dąbrowska, Paweł Książek, Karolina Dziadek, Maciej Bryl, Maciej Krzakowski

Tom 10, Nr 3 (2024)

Artykuł przeglądowy

Onkol Prakt Klin Edu 2024;10(3):207-215.
Artykuł przeglądowy
Artykuł przeglądowy

Sotorasib w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca — aktualne możliwości i perspektywy

Magdalena Knetki-Wróblewska, Bartosz Wasąg

Tom 10, Nr 3 (2024)

Artykuł przeglądowy

Onkol Prakt Klin Edu 2024;10(3):222-228.
Artykuł przeglądowy

Diagnostyka i leczenie chorych na raka piersi z mutacją w genach BRCA1/2

Joanna Kufel-Grabowska, Bartosz Wasąg

Tom 10, Nr 3 (2024)

Artykuł przeglądowy

Onkol Prakt Klin Edu 2024;10(3):229-235.