Online first
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2024-06-07

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 36
Wyświetlenia/pobrania artykułu 20
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ocena wartości aplikacji „OWPK Bezpieczeństwo Immunoterapii”

Magdalena Władysiuk1, Piotr Rutkowski2, Grażyna Kamińska-Winciorek3, Bożena Cybulska-Stopa45

Streszczenie

Brak

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Cybulska-Stopa B, Czarnecka AM, Kamińska-Winciorek G, Rutkowski P. (ed.). Bezpieczeństwo immunoterapii: zasady postępowania profilaktyczno-terapeutycznego w przypadku wystąpienia działań niepożądanych. Wydanie 2, poprawione i uzupełnione. Via Medica, Gdańsk 2022.
  2. Thompson J, Schneider B, Brahmer J, et al. Management of Immunotherapy-Related Toxicities, Version 1.2022, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. JNCCN J Natl Compr Canc Netw. 2022; 20(4): 387–405.Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja