Online first
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2024-02-15
Wyświetlenia strony 228
Wyświetlenia/pobrania artykułu 6
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Trastuzumab derukstekan — nowy standard leczenia zaawansowanego raka piersi

Aleksandra Chruściana-Bołtuć1, Roman Dubiański1, Aleksandra Tyszka-Kordylas1

Streszczenie

Rak HER2-dodatni stanowi około 15–20% wszystkich przypadków raka piersi. Wprowadzenie trastuzumabu do leczenia tego podtypu raka znacząco wpłynęło na poprawę wyników przeżycia. W kolejnych latach standardem terapii pierwszej linii leczenia zaawansowanego raka piersi stało się skojarzenie docetakselu, trastuzumabu i pertuzumabu. Po progresji choroby w kolejnych liniach leczenia stosowano trastuzumab emtanzynę (T-DM1), inhibitory kinaz tyrozynowych (lapatynib) oraz trastuzumab w skojarzeniu z chemio- i hormonoterapią. Pomimo znacznego postępu istnieje jednak nadal niezaspokojona potrzeba poprawy wyników leczenia w tym wskazaniu. 

W niniejszym artykule omówiono doniesienia na temat trastuzumabu derukstekanu (T-DXd). Przedstawiono budowę oraz mechanizm działania leku, a także wyniki badań klinicznych u chorych na raka piersi, w tym w przerzutowym raku piersi z niską ekspresją HER2 (HER2-low). Wyniki badań DESTINY-Breast02 i DESTINY-Breast03 spowodowały zmianę obowiązujących standardów leczenia i ugruntowanie miejsca trastuzumabu derukstekanu w drugiej linii leczenia zaawansowanego HER2-dodatniego raka piersi. W badaniu DESTINY-Breast04 trastuzumab derukstekan wykazał wyższą aktywność niż standardowe opcje chemioterapii u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi z niską ekspresją HER2, co zmienia diametralnie nasze dotychczasowe postrzeganie klasycznych podtypów raka piersi oraz podkreśla potrzebę ponownego zdefiniowania tego podziału. 

Obecnie trwają liczne badania mające na celu ocenę aktywności przeciwnowotworowej T-DXd we wczesnym raku piersi, nowotworach z niską ekspresją HER2, a także terapii skojarzonych T-DXd z klasyczną chemioterapią.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Ross JS, Slodkowska EA, Symmans WF, et al. The HER-2 receptor and breast cancer: ten years of targeted anti-HER-2 therapy and personalized medicine. Oncologist. 2009; 14(4): 320–368.
 2. Slamon DJ, Godolphin W, Jones LA, et al. Studies of the HER-2/neu proto-oncogene in human breast and ovarian cancer. Science. 1989; 244(4905): 707–712.
 3. Wojciechowska U, Barańska K, Michałek I et al. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2020 roku. Ministerstwo Zdrowia, 2022. https://onkologia.org.pl/pl/publikacje.
 4. Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S, et al. Use of chemotherapy plus a monoclonal antibody against HER2 for metastatic breast cancer that overexpresses HER2. N Engl J Med. 2001; 344(11): 783–792.
 5. Swain SM, Baselga J, Kim SB, et al. CLEOPATRA Study Group. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel in HER2-positive metastatic breast cancer. N Engl J Med. 2015; 372(8): 724–734.
 6. Verma S, Miles D, Gianni L, et al. EMILIA Study Group. Trastuzumab emtansine for HER2-positive advanced breast cancer. N Engl J Med. 2012; 367(19): 1783–1791.
 7. https://www.nccn.org/guidelines/guidelines-detail?category=1&id=1419.
 8. https://www.esmo.org/guidelines/guidelines-by-topic/breast-cancer/clinical-practice-guideline-metastatic-breast-cancer.
 9. Jassem J, Krzakowski M, Bobek-Billewicz B, et al. Breast cancer. Oncol Clin Pract. 2020; 16(5).
 10. von Minckwitz G, Huang CS, Mano MS, et al. KATHERINE Investigators. Trastuzumab Emtansine for Residual Invasive HER2-Positive Breast Cancer. N Engl J Med. 2019; 380(7): 617–628.
 11. Enhertu. Charakterystyka produktu leczniczego.
 12. Doi T, Shitara K, Naito Y, et al. Safety, pharmacokinetics, and antitumour activity of trastuzumab deruxtecan (DS-8201), a HER2-targeting antibody-drug conjugate, in patients with advanced breast and gastric or gastro-oesophageal tumours: a phase 1 dose-escalation study. Lancet Oncol. 2017; 18(11): 1512–1522.
 13. Modi S, Saura C, Yamashita T, et al. DESTINY-Breast01 Investigators. Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Positive Breast Cancer. N Engl J Med. 2020; 382(7): 610–621.
 14. Modi S, Saura C, Yamashita T, et al. DESTINY-Breast01 Investigators. Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Positive Breast Cancer. N Engl J Med. 2020; 382(7): 610–621.
 15. Modi S, Jacot W, Yamashita T, et al. DESTINY-Breast04 Trial Investigators. Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Low Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2022; 387(1): 9–20.
 16. Modi S, et al. NEJM 2020; Saura C, . ESMO. ; 2021.
 17. Andre F, Park YH, Kim SB, et al. Trastuzumab deruxtecan versus treatment of physician’s choice in patients with HER2-positive metastatic breast cancer (DESTINY-Breast02): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. Lancet. 6736; 410(10390): 1773–0185.
 18. André F, Hee Park Y, Kim SB, et al. Trastuzumab deruxtecan versus treatment of physician's choice in patients with HER2-positive metastatic breast cancer (DESTINY-Breast02): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. Lancet. 2023; 401(10390): 1773–1785.
 19. Cortés J, Kim SB, Chung WP, et al. DESTINY-Breast03 Trial Investigators. Trastuzumab Deruxtecan versus Trastuzumab Emtansine for Breast Cancer. N Engl J Med. 2022; 386(12): 1143–1154.
 20. Hurvitz SA, Hegg R, Chung WP, et al. Trastuzumab deruxtecan versus trastuzumab emtansine in patients with HER2-positive metastatic breast cancer: updated results from DESTINY-Breast03, a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2023; 401(10371): 105–117.
 21. Powell CA, Modi S, Iwata H, et al. Pooled analysis of drug-related interstitial lung disease and/or pneumonitis in nine trastuzumab deruxtecan monotherapy studies. ESMO Open. 2022; 7(4): 100554.Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja