Tom 14, Nr 1 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-05-11
Wyświetlenia strony 439
Wyświetlenia/pobrania artykułu 24
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Rola dysbiozy jelitowej w patogenezie nadwagi i otyłości

Laura Wyrwa1, Marta Pelczyńska2
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2023;14(1):14-28.

Streszczenie

Dysbioza jelitowa, czyli zaburzenie równowagi w składzie i funkcjonowaniu mikrobioty, wydaje się uczestniczyć w rozwoju nadwagi i otyłości. Flora jelitowa odgrywa istotną rolę w regulacji bilansu energetycznego poprzez modulowanie metabolizmu gospodarza, modyfikacje reakcji zapalnych i funkcjonowanie bariery jelitowej, co w konsekwencji może przyczynić się do przyrostu masy ciała i występowania zaburzeń metabolicznych. Istnieje wiele mechanizmów łączących zmiany w mikrobiomie jelitowym z powstawaniem nieprawidłowości w zakresie masy ciała. Ponadto, szereg badań naukowych z wykorzystaniem zarówno zwierzęcych modeli doświadczalnych, jak i analiz klinicznych z udziałem ludzi wskazuje na powiązanie dysbiozy jelitowej z otyłością. Tym samym upatruje się szansy w modulacjach flory jelitowej z wykorzystaniem terapii obejmujących suplementację probiotykami i/lub prebiotykami, a także transplantację mikrobioty pozyskiwanej z kału osób szczupłych w poprawie masy ciała i parametrów metabolicznych osób z nadwagą i otyłością. Rola dysbiozy jelitowej w patogenezie nadwagi i otyłości wydaje się złożona i wieloaspektowa. Istnieje zatem potrzeba prowadzenia dalszych badań w analizowanym obszarze badawczym celem zrozumienia dokładnych zależności pomiędzy florą jelitową a masą ciała.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?