open access

Vol 7, No 3-4 (2013)
Review paper
Published online: 2014-03-14
Get Citation

Leki niezbędne w opiece paliatywnej 2013

Monika Lichodziejewska-Niemierko
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(3-4):105-110.

open access

Vol 7, No 3-4 (2013)
Review articles
Published online: 2014-03-14

Abstract

Artykuł omawia aktualności związane z farmakoterapią w opiece paliatywnej. Przedstawia Listę leków niezbędnych w opiece paliatywnej opublikowaną przez Światową Organizację Zdrowia w 2013 roku oraz omawia badanie przeprowadzone metodą delficką wśród ekspertów medycyny paliatywnej dotyczące stosowania leków u kresu życia. Publikacja zwraca uwagę na konieczność przekazywania umiejętności postępowania objawowego pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w opiekę nad umierającymi oraz postuluje potrzebę badań klinicznych udowadniających właściwe sposoby farmakoterapii w tej grupie pacjentów.

Abstract

Artykuł omawia aktualności związane z farmakoterapią w opiece paliatywnej. Przedstawia Listę leków niezbędnych w opiece paliatywnej opublikowaną przez Światową Organizację Zdrowia w 2013 roku oraz omawia badanie przeprowadzone metodą delficką wśród ekspertów medycyny paliatywnej dotyczące stosowania leków u kresu życia. Publikacja zwraca uwagę na konieczność przekazywania umiejętności postępowania objawowego pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w opiekę nad umierającymi oraz postuluje potrzebę badań klinicznych udowadniających właściwe sposoby farmakoterapii w tej grupie pacjentów.

Get Citation

Keywords

opieka paliatywna, farmakoterapia

About this article
Title

Leki niezbędne w opiece paliatywnej 2013

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 7, No 3-4 (2013)

Article type

Review paper

Pages

105-110

Published online

2014-03-14

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(3-4):105-110.

Keywords

opieka paliatywna
farmakoterapia

Authors

Monika Lichodziejewska-Niemierko

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl