Vol 7, No 3-4 (2013)

Date published: 2014-03-14

Table of Contents

open access

Review articles

Zasady informowania pacjenta i innych podmiotów — analiza praktyczna

Anita Gałęska-Śliwka, Marcin Śliwka

Review paper

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(3-4):79-84.

Co przemawia za buprenorfiną w wyborze analgetyku opioidowego?

Zbigniew Zylicz

Review paper

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(3-4):85-90.

Dlaczego leczenie przeciwnowotworowe jest bolesne?

Monika Rucińska

Review paper

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(3-4):91-94.

Stosowanie analgetyków nieopioidowych a przewlekła choroba nerek

Michał Graczyk, Małgorzata Krajnik

Review paper

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(3-4):95-104.

Leki niezbędne w opiece paliatywnej 2013

Monika Lichodziejewska-Niemierko

Review paper

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(3-4):105-110.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl