Tom 12, Nr 2 (2017)
INNOWACJE I POSTĘPY W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
Opublikowany online: 2017-05-31

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 513
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1167
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Innowacje w kardiologii inwazyjnej, kwiecień 2017

Adam Janas1, Łukasz Konarski1, Krzysztof Milewski1
Kardiol Inwazyjna 2017;12(2):45-47.

Streszczenie

W obecnym wydaniu “Innowacji” przedstawiamy nowy metalowy stent Cobra z ultracienką warstwą polimeru. Ponadto w sekcji interwencji wieńcowych opisujemy nową metodę obrazowania skrzepliny wewnątrzwieńcowej, jaką jest podwójna angiografia ilościowa. Wśród interwencji obwodowych prezentujemy nowy zestaw microVIP do stentowania tętnic poniżej kolana oraz nową metodę kontrastowania naczyń podczas badań angiograficznych wykorzystującą dwutlenek węgla. W tematyce wad zastawkowych opisujemy nową małoinwazyjną metodę leczenia niedomykalności mitralnej — MitraSpacer. Natomiast w akapicie dotyczącym interwencyjnego leczenia udarów przytaczamy wyniki badania PRAGUE-16 porównującego obecnie stosowane metody leczenia udaru niedokrwiennego. Z zakresu farmakoterapii przedstawiamy nowy lek stosowany w leczeniu hipercholesterolemii, będący chemiczną pochodną RNA. W sekcji leczenia niewydolności serca opisujemy nową metodę krioprezerwacji przeszczepianych tkanek oraz nowoczesne wewnątrzosierdziowe centryfugalne pompy do wspomagania lewej komory.

Referencje

  1. Cutlip DE, Garratt KN, Novack V, et al. PzF SHIELD Trial Investigators. 9-Month Clinical and Angiographic Outcomes of the COBRA Polyzene-F NanoCoated Coronary Stent System. JACC Cardiovasc Interv. 2017; 10(2): 160–167.
  2. Aleong G, Vaqueriza D, Del Valle R, et al. Dual quantitative coronary angiography: a novel approach to quantify intracoronary thrombotic burden. EuroIntervention. 2009; 4(4): 475–480.
  3. http://micromedicalsolutions.net/btk-intervention-progress/; http://www.hhmglobal.com/industry-updates/press-releases/micro-medical-solutions-announces-ce-mark-for-microstent.
  4. Scalise F, Novelli E, Auguadro C, et al. Automated carbon dioxide digital angiography for lower-limb arterial disease evaluation: safety assessment and comparison with standard iodinated contrast media angiography. J Invasive Cardiol. 2015; 27(1): 20–26.
  5. Peppas A, Furer A, Wilson J, et al. In-Vivo Long Term Evaluation of the Novel Mitra-SpacerTM Technology: Experimental Validation in the Ovine Model. EuroIntervention. 2017 [Epub ahead of print].
  6. Widimsky P, Koznar B, Peisker T, et al. Feasibility and safety of direct catheter-based thrombectomy in the treatment of acute ischemic stroke. Cooperation of cardiologists, neurologists and radiologists. Prospective registry PRAGUE-16. EuroIntervention. 2017 [Epub ahead of print].
  7. Khvorova A. Oligonucleotide Therapeutics - A New Class of Cholesterol-Lowering Drugs. N Engl J Med. 2017; 376(1): 4–7.
  8. Manuchehrabadi N, Gao Z, Zhang J, et al. Improved tissue cryopreservation using inductive heating of magnetic nanoparticles. Sci Transl Med. 2017; 9(379).
  9. Rogers JG, Pagani FD, Tatooles AJ, et al. Intrapericardial Left Ventricular Assist Device for Advanced Heart Failure. N Engl J Med. 2017; 376(5): 451–460.