Tom 12, Nr 2 (2017)
NOWE TECHNOLOGIE WIEŃCOWE
Opublikowany online: 2017-05-31

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 409
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1322
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wstępne, jednoośrodkowe doświadczenia zabiegów przezskórnej angioplastyki restenozy w stentach oraz niedoprężonych stentów implantowanych do tętnic wieńcowych z wykorzystaniem aterektomii laserowej (ELCA)

Piotr J. Waciński1, Anna Madejczyk1
Kardiol Inwazyjna 2017;12(2):23-26.

Streszczenie

W artykule przedstawiono wstępne wyniki leczenia 14 pacjentów z użyciem aterektomii laserowej. Głównymi wskazaniami do zabiegu wieńcowej aterektomii laserowej były długie, krytyczne nawroty zwężenia w stentach, niedoprężone stenty lub przewlekłe okluzje tętnic wieńcowych. U jednego pacjenta wystąpiła podostra zakrzepica w stencie powlekanym cytostatykiem w 5. dobie, a w obserwacji 6-miesięcznej u kolejnego pacjenta doszło do nawrotu zwężenia.

Referencje

  1. On Topaz. Lasers in Cardiovascular Interventions. Springer-Verlag, London 2015: London.