Tom 11, Nr 5 (2016)
NOWE TECHNOLOGIE WIEŃCOWE
Opublikowany online: 2016-11-17

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 392
Wyświetlenia/pobrania artykułu 10045
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Praktyczne aspekty związane z wewnątrzwieńcowym zapisem EKG w ostrym zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST

Piotr Czunko, Krzysztof Żmudka
Kardiol Inwazyjna 2016;11(5):52-56.

Streszczenie

Przedstawiono dwóch pacjentów z zawałem z uniesieniem odcinka ST (STEMI), u których przed udrożnieniem tętnicy dozawałowej i po nim zarejestrowano jednoczasowo zapis powierzchniowy i wewnątrzwieńcowy (IC-EKG). U pacjenta z zawałem ściany tylno-bocznej wyjściowo dyskretnemu uniesieniu odcinka ST w odprowadzeniach powierzchniowych towarzyszyło wysokowoltażowe uniesienie odcinka ST w IC-EKG. Z kolei u pacjenta z zawałem ściany przedniej w wyjściowym zapisie zarówno powierzchniowym, jak i IC-EKG widoczne było wyraźne uniesienie odcinka ST. Ponadto dodatkowym pobudzeniom komorowym zarejestrowanym w zapisie powierzchniowym w IC-EKG towarzyszyła krzywa umożliwiająca ocenę uniesienia odcinka ST.