Tom 14, Nr 2 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-07-28
Wyświetlenia strony 282
Wyświetlenia/pobrania artykułu 18
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wpływ społeczny na jedzenie — modelowanie, autoprezentacja i facylitacja społeczna

Julia Suwalska1, Paweł Bogdański1
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2023;14(2):79-85.

Streszczenie

Normy społeczne w sytuacjach związanych z jedzeniem są wyznacznikiem tego, ile należy zjeść oraz jakie wybrać produkty. Podstawowe mechanizmy warunkujące wpływ obecności innych osób na przyjmowanie pokarmu to modelowanie, autoprezentacja i facylitacja społeczna. Modelowanie społeczne ma miejsce, gdy ludzie jedzący z osobą, która konsekwentnie je dużo lub mało dostosowują się do niej i jedzą podobną do niej ilość jedzenia. Teoria autoprezentacji dotyczy sytuacji w których, gdy ludzie jedzą w towarzystwie, które ich zdaniem ich obserwuje i ocenia ich spożycie, jedzą mniej lub spożywają zdrowsze produkty niż te, które zjedliby, gdyby byli sami. Teoria facylitacji społecznej opisuje sytuacje, w których ludzie w grupie, zwłaszcza bliskich, jedzą więcej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie szerokiemu gronu praktyków różnorodnych eksperymentów z zakresu badań nad wpływem społecznym na jedzenie z uwzględnieniem praktycznych zastosowań tej wiedzy.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?