Tom 14, Nr 2 (2023)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2023-07-28
Wyświetlenia strony 659
Wyświetlenia/pobrania artykułu 26
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Medycyna chińska i jej zastosowanie w onkologii

Michalina Juśkowiak1, Beata Brajer-Luftmann2, Marcin Mardas3, Emilia Warchoł1, Marta Stelmach-Mardas1, Marta Stelmach-Mardas
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2023;14(2):73-78.

Streszczenie

Leczenie farmakologiczne jest powszechnie wykorzystywane u pacjentów onkologicznych w przypadku wystąpienia efektów ubocznych stosowanej terapii — między innymi nudności i wymiotów, zaburzeń poznawczych, zmęczenia czy zaburzeń lękowych. Bardzo często jest ono niewystarczające, stąd poszukuje się innych metod wspomagających. Zastosowanie mogą mieć takie metody wykorzystywane powszechnie w medycynie chińskiej jak akupunktura, akupresura, aromaterapia, ziołolecznictwo oraz ćwiczenia Qigong. Ograniczona liczba wiarygodnych badań naukowych z tego zakresu nie pozwala jednak na ich szerokie wykorzystanie. Korzystną rolę akupunktury obserwowano w przypadku występowania nudności i wymiotów oraz zaburzeń poznawczych, akupresury w poprawie jakości życia oraz poziomu zmęczenia związanego z chorobą nowotworową i/lub leczeniem onkologicznym, dodatkowo aromaterapii w zaburzeniach lękowych. Zarówno ziołolecznictwo jak i ćwiczenia Qigong mogą być obiecującym rodzajem terapii uzupełniającej w leczeniu onkologicznym biorąc pod uwagę niwelowanie poziomu zmęczenia w tej grupie chorych. Zalecenia żywieniowe opisane w dietetyce chińskiej są zbieżne z tymi promowanymi w dietetyce wykorzystywanej w krajach zachodnich, przez co mogą być z powodzeniem wykorzystywane zarówno prewencyjnie, jak i w trakcie leczenia chorych. Przeprowadzenie większej liczby badań naukowych, w tym klinicznych, mogłoby mieć istotne znaczenie dla potwierdzenia korzystnych właściwości wynikających ze stosowania medycyny chińskiej w onkologii.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?