Na skróty Recenzenci 2020

dostęp otwarty

Tom 9, Nr 3 (2018)
WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE
Pobierz cytowanie

Wpływ muzyki na częstość rytmu serca oraz ciśnienie tętnicze — przegląd literatury

Anna Słomiak, Norbert Wąsik, Maciej Cymerys
Forum Zaburzeń Metabolicznych 2018;9(3):119-125.

dostęp otwarty

Tom 9, Nr 3 (2018)
WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE

Streszczenie

Wpływ muzyki na zdrowie człowieka pozostaje niedoceniony. Parametry układu sercowo-naczyniowego, takie jak częstość rytmu serca (HR) oraz ciśnienie tętnicze (BP), ze względu na znaczenie kliniczne i łatwość pomiaru, są często śledzone w badaniach z zakresu muzykoterapii. Muzyka za pośrednictwem wywoływanych emocji wtórnie wpływa na czynność autonomicznego układu nerwowego, która manifestowana jest przez zmiany wartości BP i HR. U zdrowych osób obserwuje się wzrost HR i BP wprost proporcjonalny do tempa odsłuchiwanego utworu. Część publikacji wskazuje również, że HR i BP istotnie wzrastają podczas odsłuchu pobudzającego utworu jak i utworu, który podoba się słuchaczowi. Korzystny wpływ muzyki na tolerancję wysiłku (obniżenie HR i BP) obserwowano zarówno u osób zdrowych, jak i chorujących. Dostępne publikacje w czterech sytuacjach klinicznych tj. w okresie przedoperacyjnym, podczas wentylacji mechanicznej, u pacjentów z chorobą wieńcową oraz u pacjentów z chorobą nowotworową, wykazały istotne obniżenie HR i/lub BP pod wpływem muzyki. Głośny bodziec dźwiękowy aktywuje reakcję obrony/ucieczki. Tak zwana  prostota zastosowania muzykoterapii, bezpieczeństwo interwencji, niskie koszty oraz nieinwazyjność są jej zaletami. Trwałość pozytywnych efektów muzykoterapii wymaga potwierdzenia w przyszłych, starannie zaprojektowanych i zrealizowanych badaniach.

Streszczenie

Wpływ muzyki na zdrowie człowieka pozostaje niedoceniony. Parametry układu sercowo-naczyniowego, takie jak częstość rytmu serca (HR) oraz ciśnienie tętnicze (BP), ze względu na znaczenie kliniczne i łatwość pomiaru, są często śledzone w badaniach z zakresu muzykoterapii. Muzyka za pośrednictwem wywoływanych emocji wtórnie wpływa na czynność autonomicznego układu nerwowego, która manifestowana jest przez zmiany wartości BP i HR. U zdrowych osób obserwuje się wzrost HR i BP wprost proporcjonalny do tempa odsłuchiwanego utworu. Część publikacji wskazuje również, że HR i BP istotnie wzrastają podczas odsłuchu pobudzającego utworu jak i utworu, który podoba się słuchaczowi. Korzystny wpływ muzyki na tolerancję wysiłku (obniżenie HR i BP) obserwowano zarówno u osób zdrowych, jak i chorujących. Dostępne publikacje w czterech sytuacjach klinicznych tj. w okresie przedoperacyjnym, podczas wentylacji mechanicznej, u pacjentów z chorobą wieńcową oraz u pacjentów z chorobą nowotworową, wykazały istotne obniżenie HR i/lub BP pod wpływem muzyki. Głośny bodziec dźwiękowy aktywuje reakcję obrony/ucieczki. Tak zwana  prostota zastosowania muzykoterapii, bezpieczeństwo interwencji, niskie koszty oraz nieinwazyjność są jej zaletami. Trwałość pozytywnych efektów muzykoterapii wymaga potwierdzenia w przyszłych, starannie zaprojektowanych i zrealizowanych badaniach.
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

muzykoterapia, muzyka, ciśnienie tętnicze, układ sercowo-naczyniowy, fizjologia

Informacje o artykule
Tytuł

Wpływ muzyki na częstość rytmu serca oraz ciśnienie tętnicze — przegląd literatury

Czasopismo

Forum Zaburzeń Metabolicznych

Numer

Tom 9, Nr 3 (2018)

Strony

119-125

Rekord bibliograficzny

Forum Zaburzeń Metabolicznych 2018;9(3):119-125.

Słowa kluczowe

muzykoterapia
muzyka
ciśnienie tętnicze
układ sercowo-naczyniowy
fizjologia

Autorzy

Anna Słomiak
Norbert Wąsik
Maciej Cymerys

Referencje (41)
 1. Nilsson U. The anxiety- and pain-reducing effects of music interventions: a systematic review. AORN J. 2008; 87(4): 780–807.
 2. Koelsch S. Brain correlates of music-evoked emotions. Nat Rev Neurosci. 2014; 15(3): 170–180.
 3. Pawlak-Buś K. Zmienność rytmu zatokowego - interpretacja patofizjologiczna i metodologia pomiarów. Folia Cardiol. 2003(6): 719–726.
 4. Cylkowska-Nowak M, Strzelecki W. Terapeutyczny wpływ muzyki relaksacyjnej i preferowanej – propozycja modelu badawczego. Pol Pismo Muzykoterapeutyczne. 2017(4): 4–14.
 5. Salimpoor VN, Benovoy M, Longo G, et al. The rewarding aspects of music listening are related to degree of emotional arousal. PLoS One. 2009; 4(10): e7487.
 6. Balteş FR, Avram J, Miclea M, et al. Emotions induced by operatic music: psychophysiological effects of music, plot, and acting: a scientist's tribute to Maria Callas. Brain Cogn. 2011; 76(1): 146–157.
 7. Krabs RU, Enk R, Teich N, et al. Autonomic effects of music in health and Crohn's disease: the impact of isochronicity, emotional valence, and tempo. PLoS One. 2015; 10(5): e0126224.
 8. Iwanaga M, Kobayashi A, Kawasaki C. Heart rate variability with repetitive exposure to music. Biol Psychol. 2005; 70(1): 61–66.
 9. Iwanaga M, Tsukamoto M. Effects of excitative and sedative music on subjective and physiological relaxation. Percept Mot Skills. 1997; 85(1): 287–296.
 10. Bernardi L, Porta C, Sleight P. Cardiovascular, cerebrovascular, and respiratory changes induced by different types of music in musicians and non-musicians: the importance of silence. Heart. 2006; 92(4): 445–452.
 11. Kume S, Nishimura Y, Mizuno K, et al. Music Improves Subjective Feelings Leading to Cardiac Autonomic Nervous Modulation: A Pilot Study. Frontiers in Neuroscience. 2017; 11.
 12. Möckel M, Röcker L, Störk T, et al. Immediate physiological responses of healthy volunteers to different types of music: cardiovascular, hormonal and mental changes. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology. 1994; 68(6): 451–459.
 13. Oishi K, Kamimura M, Nigorikawa T, et al. Individual differences in physiological responses and type A behavior pattern. Appl Human Sci. 1999; 18(3): 101–108.
 14. Bernardi L, Porta C, Casucci G, et al. Dynamic interactions between musical, cardiovascular, and cerebral rhythms in humans. Circulation. 2009; 119(25): 3171–3180.
 15. Benedek M, Kaernbach C. Physiological correlates and emotional specificity of human piloerection. Biol Psychol. 2011; 86(3): 320–329.
 16. Subjective and Physiological Responses to Music Stimuli Controlled Over Activity and Preference. J Music Ther. 1999; 36(1): 26–38.
 17. Siritunga S, Wijewardena K, Ekanayaka R, et al. Effect of music on blood pressure, pulse rate and respiratory rate of asymptomatic individuals: A randomized controlled trial. Health. 2013; 05(04): 59–64.
 18. Iwanaga M, Ikeda M, Iwaki T. The Effects of Repetitive Exposure to Music on Subjective and Physiological Responses. Journal of Music Therapy. 1996; 33(3): 219–230.
 19. Szmedra L, Bacharach DW. Effect of music on perceived exertion, plasma lactate, norepinephrine and cardiovascular hemodynamics during treadmill running. Int J Sports Med. 1998; 19(1): 32–37.
 20. Cooper J, Nguyen D, Schoeller D. Maximal Sustained Levels of Energy Expenditure in Humans During Exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2011; 43(Suppl 1): 269.
 21. Bronas U. Rhythmic auditory music stimulation enhances walking distance in patients with claudication. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2017.
 22. Alter DA, O'Sullivan M, Oh PI, et al. Synchronized personalized music audio-playlists to improve adherence to physical activity among patients participating in a structured exercise program: a proof-of-principle feasibility study. Sports Med Open. 2015; 1(1): 23.
 23. Loomba R, Arora R, Shah P, et al. Effects of music on systolic blood pressure, diastolic blood pressure, and heart rate: a meta-analysis. Indian Heart Journal. 2012; 64(3): 309–313.
 24. Bradt J, Dileo C, Shim M. Music interventions for preoperative anxiety. Cochrane Database Syst Rev. 2013(6): CD006908.
 25. Bradt J, Dileo C. Music interventions for mechanically ventilated patients. Cochrane Database Syst Rev. 2014(12): CD006902.
 26. Bradt J, Dileo C, Potvin N. Music for stress and anxiety reduction in coronary heart disease patients. Cochrane Database Syst Rev. 2013(12): CD006577.
 27. Bradt J, Dileo C, Grocke D, et al. Music interventions for improving psychological and physical outcomes in cancer patients. Cochrane Database Syst Rev. 2011(8): CD006911.
 28. Czarnecka D, Styczkiewicz K. Nowe możliwości niefarmakologicznego leczenia nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze. 2007; 11(1): 71–73.
 29. Kühlmann AYR, Etnel JRG, Roos-Hesselink JW, et al. Systematic review and meta-analysis of music interventions in hypertension treatment: a quest for answers. BMC Cardiovasc Disord. 2016; 16: 69.
 30. do Amaral MA, Neto MG, de Queiroz JG, et al. Effect of music therapy on blood pressure of individuals with hypertension: A systematic review and Meta-analysis. Int J Cardiol. 2016; 214: 461–464.
 31. Varghese J, Joshi M. Effect of music therapy on blood pressure and anxiety in haemodialysis. Res J Med Sci. 2015; 3(11): 1–8.
 32. Toker E, Kömürcü N. Effect of Turkish classical music on prenatal anxiety and satisfaction: A randomized controlled trial in pregnant women with pre-eclampsia. Complement Ther Med. 2017; 30: 1–9.
 33. Trappe H. Music and medicine: The effects of music on the human being. Appl Cardiopulm Pathophysiol. 2012; 16(2): 133–142.
 34. Buffum MD, Sasso C, Sands LP, et al. A music intervention to reduce anxiety before vascular angiography procedures. J Vasc Nurs. 2006; 24(3): 68–73; quiz 74.
 35. Tadych A, Pospiech W, Sielski Ł. Wpływ muzykoterapii receptywnej na ciśnienie tętnicze krwi podczas zabiegów masażu leczniczego u pacjentów po przebytym udarze mózgu . J Educ Heal Sport. 2016; 6(10): 263–278.
 36. Turpin G, Siddle DA. Cardiac and forearm plethysmographic responses to high intensity auditory stimulation. Biol Psychol. 1978; 6(4): 257–281.
 37. Chen KH, Aksan N, Anderson SW, et al. Habituation of parasympathetic-mediated heart rate responses to recurring acoustic startle. Front Psychol. 2014; 5: 1288.
 38. Lusk SL, Gillespie B, Hagerty BM, et al. Acute effects of noise on blood pressure and heart rate. Arch Environ Health. 2004; 59(8): 392–399.
 39. Fogari R, Zoppi A, Corradi L, et al. Transient but not sustained blood pressure increments by occupational noise. An ambulatory blood pressure measurement study. Journal of Hypertension. 2001; 19(6): 1021–1027.
 40. Tessier-Sherman B, Galusha D, Cantley LF, et al. Occupational noise exposure and risk of hypertension in an industrial workforce. Am J Ind Med. 2017; 60(12): 1031–1038.
 41. Lusk SL, Hagerty BM, Gillespie B, et al. Chronic effects of workplace noise on blood pressure and heart rate. Arch Environ Health. 2002; 57(4): 273–281.

Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Forum Zaburzeń Metabolicznych dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl