Author Details

Adamus, Jerzy

 • Vol 7, No 2 (2000) - Original Papers
  Dyspersja odstępu QT: brak zależności od płci, wieku oraz obecności choroby niedokrwiennej serca
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 6, No 1 (1999) - Original Papers
  Implantacja układu stymulującego metodą nakłucia żyły pachowej z umieszczeniem stymulatora pod mięśniem piersiowym większym. Wyniki własne u pierwszych 11 chorych
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 3, No 3 (1996) - Listy
  Listy do redakcji. Powikłania miejscowe związane z wprowadzeniem trzech elektrod wewnątrzsercowych z jednego nakłucia żyły udowej podczas badania elektrofizjologicznego
  Details
 • Vol 3, No 2 (1996) - Case Reports
  Częstoskurcz "nie kończącej się pętli"
  Details
 • Vol 3, No 1 (1996) - Case Reports
  Lokalizacja ogniska ektopowego pobudzenia w nowej echokardiograficznej metodzie dopplerowskiego obrazowania ruchu tkanek (badania in vitro i in vivo)
  Abstract
 • Vol 2, No 4 (1995) - Original Papers
  Wpływ leczenia chlorowodorkiem amiodaronu na elektrofizjologiczne właściwości przedsionka u chorych z napadowym migotaniem przedsionków w przebiegu choroby niedokrwiennej serca przy wykorzystaniu rejestracji uśrednionego sygnału przedsionkowego
  Abstract

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl