Author Details

Wysokiński, Andrzej

 • Vol 11, No 8 (2004) - Case Reports
  Zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego u chorego po chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 5, No 2 (1998) - Original Papers
  Rodzaj kardiowersji elektrycznej stosowanej w celu umiarowienia migotania przedsionków a stopień ogłuszenia uszka lewego przedsionka, oceniane metodą echokardiografii przezprzełykowej
  Abstract
 • Vol 10, No 4 (2015) - Review Papers
  Current state of diagnosis of myocarditis and postinflammatory cardiomyopathy
  Abstract  PDF
 • Vol 11, No 4 (2016) - Review Papers
  Eteksylan dabigatranu a idarucizumab — przełomowe rozwiązanie problemów klinicznych związanych z przeciwkrzepliwym działaniem leku
  Abstract  PDF (polish)  HTML (polish)
 • Vol 11, No 4 (2016) - Review Papers
  2015 European Society of Cardiology (ESC) guidelines for the management of infective endocarditis - what has changed since 2009?
  Abstract  PDF (polish)  HTML (polish)
 • Vol 11, No 4 (2016) - Case Reports
  18-year-old man with cardiomyopathy resulting from isolated left ventricular non-compaction and atrial fibrillation diagnosed for the first time — difficult choices and therapeutic decisions
  Abstract  PDF  HTML

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl