open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

76 Aspekty techniczne i dozymetryczne w stereotaktycznej radioterapii guzów OUN

J. Rostkowska, M. Kania, W. Bulski, A. Wysocka, J. Fijuth
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70075-1
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):140.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie zasad właściwego przygotowania urządzeń technicznych do stereotaksji: przyspieszacza, stołu terapeutycznego i specjalistycznego osprzętu oraz zagadnienia pomiarów dozymetrycznych wąskich wiązek promieniowania. Powyższe problemy należy rozwiązać, aby zapewnić właściwą jakość radioterapii stereotaktycznej i bezpieczeństwo chorego. Przedstawiono i omówiono testy, które należy przeprowadzić dla używanego sprzętu oraz dokładności, jakie wymagane są do prawidłowego napromieniania.

Przedstawiono metodykę i wyniki testów dla przyspieszacza Varian dotyczące dokładności położenia izocentrum, ruchu stołu, wskaźników laserowych etc. Przedstawiono również metody dozymetryczne pozwalające na przeprowadzenie precyzyjnych pomiarów rozkładów dawek i wydajności dla wąskich wiązek promieniowania o przekroju kołowym, oraz przygotowanie tych danych do użycia w komputerowym systemie planowania leczenia. Pomiary dozymetryczne przeprowadzono używając komory jonizacyjnej o objętości 0,015 cm3 oraz detektorów diamentowych firmy PTW.

Wyniki pomiarów przeprowadzone tymi detektorami zapewniają wystarczającą dokładność obliczeń przy planowaniu napromieniania za pomocą systemu BrainScan.

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie zasad właściwego przygotowania urządzeń technicznych do stereotaksji: przyspieszacza, stołu terapeutycznego i specjalistycznego osprzętu oraz zagadnienia pomiarów dozymetrycznych wąskich wiązek promieniowania. Powyższe problemy należy rozwiązać, aby zapewnić właściwą jakość radioterapii stereotaktycznej i bezpieczeństwo chorego. Przedstawiono i omówiono testy, które należy przeprowadzić dla używanego sprzętu oraz dokładności, jakie wymagane są do prawidłowego napromieniania.

Przedstawiono metodykę i wyniki testów dla przyspieszacza Varian dotyczące dokładności położenia izocentrum, ruchu stołu, wskaźników laserowych etc. Przedstawiono również metody dozymetryczne pozwalające na przeprowadzenie precyzyjnych pomiarów rozkładów dawek i wydajności dla wąskich wiązek promieniowania o przekroju kołowym, oraz przygotowanie tych danych do użycia w komputerowym systemie planowania leczenia. Pomiary dozymetryczne przeprowadzono używając komory jonizacyjnej o objętości 0,015 cm3 oraz detektorów diamentowych firmy PTW.

Wyniki pomiarów przeprowadzone tymi detektorami zapewniają wystarczającą dokładność obliczeń przy planowaniu napromieniania za pomocą systemu BrainScan.

Get Citation
About this article
Title

76 Aspekty techniczne i dozymetryczne w stereotaktycznej radioterapii guzów OUN

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

140

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70075-1

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):140.

Authors

J. Rostkowska
M. Kania
W. Bulski
A. Wysocka
J. Fijuth

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl