Vol 4, No 4 (1999)

Date published: 1999-01-01

Table of Contents

open access

1 Radioterapia nowotworów układu chłonnego

Stanisław Korzeniowski

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70001-5
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):85-86.

2 Postępy diagnostyki patologicznej nowotworów układu chłonnego

Olga Mioduszewska

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70002-7
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):86.

3 Wysokodawkowana chemioterapia w leczeniu chłoniaków

Aleksander Skotnicki, Wojciech Jurczak, Patrycja Mensah, Wiesław Nowak

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70003-9
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):86-87.

4 Radioterapia chłoniaków wieku dziecięcego

Anna Skowrońska-Gardas

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70004-0
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):87.

5 Miejsce radioterapii w leczeniu chorych na pierwotne chłoniaki śródpiersia o wysokim stopniu złośliwości histologicznej

J. Krzyżanowska, J. Meder, B. Brzeska, E. Lampka, W. Osiadacz, J. Walczewski, O. Mioduszewska

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70005-2
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):87-88.

7 Taktyka postępowania u chorych na chłoniaki złośliwe mózgu – doświadczenia własne

E. Lampka, J. Tajer, A. Borawska, J. Walewski, J. Meder, Cz. Leszczyk, O. Mioduszewska

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70007-6
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):89.

8 Ocena wyników leczenia samodzielną radioterapią chorych na ziarnicę złośliwą w stopniach klinicznego zaawansowania I-IIIA leczonych w latach 1978–1993

J. Meder, E. Lampka, W. Osiadacz, B. Brzeska, J. Fijuth, A. Kawecki, J. Łyczek, J. Tajer

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70008-8
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):89-90.

9 Wyniki skojarzonego leczenia chorych na niezaawansowaną ziarnicę złośliwą z niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi

M. Dyduch, A. Radkowski, S. Korzeniowski, J. Skołyszewski

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70009-X
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):90.

10 Wstępna ocena skuteczności i powikłań leczenia metodą skojarzoną chorych na ziarnicę złośliwą (chemioterapia MOPP/ABV + radioterapia)

J. Meder, E. Lampka, W. Osiadacz, J. Walewski, B. Brzeska, J. Tajer, A. Kawecki

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70010-6
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):90-91.

11 Ocena wyników leczenia metodą skojarzoną (chemioterapia 6X MOPP z uzupełniającym napromienianiem) chorych na ziarnicę złośliwą w stopniu zaawansowania I-IIIA

J. Meder, W. Osiadacz, B. Brzeska, E. Lampka, J. Tajer, A. Kawecki, J. Łyczek

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70011-8
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):91.

13 Total body irradiation

Ann Barret, - Glasgow, Wielka Brytania

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70013-1
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):92-106.

14 New advences in biology and modern treatment of Hodgkin's disease

Volker Dieh

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70014-3
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):106.

15 Localised and advanced Hodgkin's disease: Toward a common strategy? An EORTC lymphoma group point of view

Patrice Carde

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70015-5
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):106-107.

16 New approaches to follicular lymphona

A Z Rohatiner

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70016-7
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):107.

17 Wyniki leczenia ziarnicy złośliwej w stopniu klinicznym od I do IV w materiale Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy

E. Pietrusińska, A. Lebioda, E. Ziółkowska, W. Windorbska

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70017-9
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):108.

18 Taktyka postępowania u kobiet w ciąży z rozpoznaną ziarnicą złośliwą – doświadczenia własne

J. Meder, E. Lampka, A. Kawecki, J. Łyczek, R. Dębski, M. Kawczyńska, J. Walewski

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70018-0
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):108.

19 Radioterapia ziarnicy złośliwej u dzieci w materiale I Zakładu Teleradioterapii Centrum

A. Skowrońska-Gardas, M. Chojnacka, K. Pędziwiatr

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70019-2
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):109.

20 Typ z przewagą limfocytów ziarnicy złośliwej: Czy wymaga odmiennego leczenia?

A. Radkowski, A. Kokoszka, B. Rysz, M. Urbańska

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70020-9
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):109-110.

21 Analiza wczesnych i późnych powikłań w grupie chorych leczonych na ziarnicę złośliwą w Centrum Onkologii w Warszawie w latach 1994–1998

E. Lampka, J. Meder, W. Osiadacz, J. Tajer, B. Brzeska, J. Walewski, A. Kawecki

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70021-0
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):110.

22 Problem oceny wczesnej kardiotoksyczności u chorych na nowotwory Układu Chłonnego

W. Osiadacz, Z. Miśkiewicz, E. Lampka, B. Brzeska, J. Tajer, J. Meder

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70022-2
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):110-111.

23 Wynik leczenia skojarzonego chorych na ziarnicę złośliwą wg protokołu AMA + RT

J. Meder, B. Brzeska, W. Osiadacz, E. Lampka, A. Kawecki, J. Fijuth, J. Łyczek

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70023-4
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):111.

24 Błędy i pomyłki w radioterapii, ale nigdy w moim zakładzie

Bogusław Maciejewski

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70024-6
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):111.

25 Zewnętrzny audit dozymetryczny wiązek fotonowych nowych aparatów teleradioterapii stosowanych w COOK

M. Waligórski, B. Polak, J. Lesiek, E. Byrski

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70025-8
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):111-112.

26 Weryfikacja obliczeń dawek wykonywanych za pomocą systemu CadPlan

J. Lesiak, A. Gorączko, E. Bubula, M. Waligórski

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70026-X
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):112-113.

27 Sprawdzenie poprawności ustawiania pól napromieniania jako element kontroli jakości radioterapii

- Rembielak, A. Grządziel, K. Ślosarek

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70027-1
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):113.

28 Kontrola jakości (QC) komputerowych systemów planowania radioterapii

R. Dąbrowska, M. Morawska, W. Bulski

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70028-3
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):113-114.

30 Zastosowanie stereotaktycznej radioterapii w guzach OUN

Jacek Fijuth

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70030-1
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):115.

31 Zastosowanie asymetrycznych kolimatorów w radioterapii nowotworów oczodołu przy nieusuniętej gałce ocznej

P. Kukołowicz, A. Wieczorek, E. Sadowska, S. Góźdź, T. Kuszewski, B. Selerski

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70031-3
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):115-116.

32 Porównanie rozkładu dawek w ciele chorego podczas napromienianiania całego ciała w technice radioterapiiCo-60 i akceleratorem X 15 MeV

J. Malicki, G. Kosicka, G. Stryczyńska, J. Wachowiak

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70032-5
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):116.

33 Dynamiczny kolimator wielolistkowy - nowe możliwości konformalnej radioterapii

K. Ślosarek

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70033-7
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):116.

34 Gdzie możemy oczekiwać uzyskania zysku terapeutycznego w wyniku zastosowania CRT?

S. Nawrocki, P. Milecki, G. Stryczyńska

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70034-9
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):117.

35 Kalibracja źródła irydowego – analiza 3 różnych metod pomiarowych

R. Kabacińska, M. Jastrzębski, R. Makarewicz, B. Drzewiecka

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70035-0
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):117.

36 Ocena porównawcza dwu metod obliczania dawek w odbytnicy podczas śródjamowej brachyterapii (BT) chorych na raka szyjki i trzonu macicy

K. Serkies, A. Badzio, A. Kobierska, B. Jereczek-Fossa, T. Sawicki, Z. Tarnawska, R. Nowak, P. Szewczyk, J. Jassem

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70036-2
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):118.

38 Napromienianie elektronami skóry całego ciała w przebiegu mycosis fungoides

- Jarema, M. Lewocki, A. Rubik, M. Boehlke, D. Rogowska, Z. Marzęcki, J. Kubrak

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70037-4
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):118-119.

39 Wyniki leczenia niepowodzeń u chorych z rozpoznaniem ziarnicy złośliwej w materiale Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy

E. Pietrusińska, E. Ziółkowska, A. Lebioda, W. Windorbska

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70038-6
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):119.

40 Zakażenie wirusem Epsteina-Barr w ziarnicy złośliwej. Ocena korelacji między ekspresją LMP-1 w komórkach Hodgkina i Reed-Sternberga, a ekspresją BCL-2

M. Matecka-Nowak, J. Markowska, J.B. Warchol

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70039-8
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):119-120.

41 Pierwotne chłoniaki noso-i orogardła

J. Tajer, B. Brzeska, E. Lampka, W. Osiadacz, J. Meder, J. Walewski

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70040-4
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):120.

42 Pierwotne chłoniaki kości (PChK)

J. Tajer, E. Lampka, B. Brzeska, W. Osiadacz, J. Meder

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70041-6
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):120-121.

43 Izolowany szpiczak kości tkanek miękkich

J. Tajer, E. Lampka, B. Brzeska, W. Osiadacz, J. Meder, J. Walewski

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70042-8
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):121.

44 Chłoniak złośliwy szyjki macicy

J. Sobotkowski, M. Grzelak, A. Pietraszak

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70043-X
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):121-122.

45 Rola radioterapii w kompleksowym leczeniu chorych na szpiczaka

A. Brzeska, J. Tajer, W. Osiadacz, E. Lampka, B. Krzyżanowska, B. Trzaska, J. Meder

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70044-1
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):122.

46 Wstępna ocena wyników i toksyczności leczenia chorych na ziarnicę złośliwą, u których zastosowano program LOPP/EVA z uzupełniającym napromienianiem

J. Meder, J. Walewski, J. Tajer, E. Lampka, W. Osiadacz, B. Brzeska, A. Borawska

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70045-3
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):122-123.

47 Rola leczenia napromienianiem w pierwotnych chłoniakach tarczycy

A. Trzaska, E. Lampka, J. Meder, J. Walewski

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70046-5
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):123.

48 Radioterapia chłoniaków narządu wzroku

A. Wolska-Szmidt, Z. Krzystolik, A. Jarema

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70047-7
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):123-124.

49 Rozwój chłoniaka nieziarniczego w przebiegu choroby autoimmunologicznej. Opis pięciu przypadków

- Sas – Korczyńska, S. Korzeniowska

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70048-9
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):124.

50 Odczyny popromienne w tkance płucnej po napromienianiu techniką płaszcza górnego chorych na nowotwory układu chłonnego

P. Błaszczyk, W. Windorbska, M. Mross

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70049-0
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):124.

51 Wyniki kontroli radioterapii techniką zdjęć portalowych dla pacjentek napromienianych techniką box

A. Dąbrowski, P. Kukułowicz, E. Sadowska

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70050-7
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):125.

52 Realizacja techniki wielkopolowej w napromienianiu ziarnicy złośliwej przy wykorzystaniu systemu przestrzennego planowania teleradioterapii

M. Morawska – Kaczyńska, R. Dąbrowski, A. Skowrońska-Gardas, B. Sochacka

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70051-9
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):126.

53 Wpływ normalizacji na rozkład planowanej dawki

- Grządziel, A. Rembielak, K. Ślosarek

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70052-0
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):126.

55 Wyniki codziennej kontroli akceleratorów Mevatron -KD2 w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

K. Lis, A. Dąbrowski, E. Jurek, I. Niemiec, K. Siewierski, M. Szarwińska, M. Walczak, D. Żywicka

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70054-4
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):127-128.

56 Efektywność elektronicznego obrazowania napromienianego pola w kontroli jakości radioterapii

G. Stryczyńska, S. Nawrocki, J. Malicki, P. Milecki

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70055-6
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):128.

57 Wyznaczenie algorytmu obliczeń dawek dla automatycznych filtrów klinowych

M. Popielarz

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70056-8
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):129.

58 Porównanie zamierzonych współczynników TAR i SAR dla źródła 60Co – Theratron 780 z danymi literaturowymi

J. Kierzkowski, T. Piotrowski, J. Malicki

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70057-X
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):129-130.

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):130-131.

60 Niezależne szczęki kolimatora – nowe możliwości w radioterapii

J. Rzepecki, W. Łuczak, J. Minczewska, A. Skórzak

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70059-3
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):131.

61 Planowanie leczenia raka piersi po tumorektomi z wykorzystaniem przystawki tomograficznej symulatora Ximatron

E. Bryski, J. Lesiak, B. Sas-Korczyńska, S. Korzeniowski

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70060-X
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):131.

63 Napromienianie przedoperacyjne u chorych na raka dolnej części odbytnicy

K. Bujko, M.P. Nowacki, R. Sopyło, J. Olędzik, M. Bednarczyk, J. Skoczylas

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70062-3
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):132.

64 Wstępna ocena przydatności klinicznej dwóch systemów klasyfikacji (Dische i SOMA – LENT) późnych odczynów popromiennych wybranych tkanek zdrowych u chorych na nowotwory głowy i szyi leczonych promieniami

M. Goleń, K. Składowski, A. Wygoda, W. Przeorek, M. Syguła, G. Wilczek, Z. Wygoda

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70063-5
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):133.

65 Pooperacyjna brachyterapia dopochwowa u kobiet z rakiem błony śluzowej macicy

K. Bratos, E. Cikowska-Woźniak, A. Roszak, R. Niecewicz

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70064-7
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):133-134.

66 Doświadczenia Oddziału Radioterapii II D.C.O. w leczeniu skojarzonym złośliwych glejaków mózgu

- Włodarska-Polińska, M. Jagas

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70065-9
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):134-135.

67 Ocena skuteczności leczenia promieniami u chorych na miejscowo zaawansowanego raka sutka

W. Sąsiadek, A. Wygoda, K. Składowski, J. Rogoźińska, B. Lange, A. Mucha, M. Syguła

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70066-0
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):135.

68 Radioterapia chorych na zaawansowanego raka krtani w materiale klinicznym Instytut Onkologii w Gliwicach w latach 1990-96

A. Mucha, K. Składowski, A. Wygoda, W. Sąsiadek, M. Goleń

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70067-2
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):135-136.

69 Wstępna ocena wyników leczenia oszczędzającego w latach 1993–1995 w Wielkopolskim Centrum Onkologii

E. Adamiak, D. Fundowicz, M. Nowak, G. Stryczyńska

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70068-4
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):136-137.

70 Wyniki leczenia chorych na raka sutka w stadium rozsiewu w materiale Wielkopolskiego Centrum Onkologii

J. Skowronek, K. Adamska, G. Bąk, D. Jezierska, E. Nowakowska, A. O'Shea, M. Kubaszewska

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70069-6
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):137.

71 Zasady leczenia napromienianiem chorych na czerniaka złośliwego na przykładzie chorych leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii

J. Skowronek, K. Adamska, E. Nowakowska, D. Jaraszyk, M. Kubaszewska, A. O'Shea

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70070-2
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):137.

72 Rakowiak wątroby leczony paliatywnie napromienianiem – opis przypadku

J. Skowronek, Z. Nyczak, M. Kubaszewska

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70071-4
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):138.

74 Ocena skuteczności leczenia przerzutów odległych u chorych na miejscowo wyleczonego raka szyjki macicy

J. Jakubowicz, K. Urbański, Z. Kojs, K. Karolewski

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70073-8
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):139.

75 Oczekiwania i potrzeby chorych na nowotwór w trakcie radioterapii

J. Łuczak-Wawrzyniak, H. Włodarczyk, A. Machtyl, A. Roszak

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70074-X
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):139-140.

76 Aspekty techniczne i dozymetryczne w stereotaktycznej radioterapii guzów OUN

J. Rostkowska, M. Kania, W. Bulski, A. Wysocka, J. Fijuth

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70075-1
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):140.

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):140-141.

37 Advancing the art.-A renaissance in IMRT

C.P. Hoeppner, - Siemens

DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70078-7
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):142.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl