open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

75 Oczekiwania i potrzeby chorych na nowotwór w trakcie radioterapii

J. Łuczak-Wawrzyniak, H. Włodarczyk, A. Machtyl, A. Roszak
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70074-X
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):139-140.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Chcąc sprostać potrzebom pacjentów w trakcie radioterapii poświęca się coraz więcej uwagi na odpowiednie przygotowanie do pracy osób sprawujących nad nimi bezpośrednią opiekę. Celem pracy była ocena oczekiwań pacjentów w stosunku do lekarza, pielęgniarki, psychologa i technika radioterapii, a także innych osób, które w trakcie prowadzonej terapii dają największe wsparcie chorym.

Badaniem objęto 94 chorych z nowotworem leczonych w Zakładzie Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w zależności od zadań, jakie dana osoba ma do realizowania w trakcie radioterapii różne są oczekiwania pacjentów. Od lekarza oczekują: informacji na temat choroby i sposobu leczenia, fachowości, wiedzy, doświadczenia. Od pielęgniarki: uśmiechu, fachowości, rozmowy, cierpliwości i pocieszenia. Od psychologa: rozmowy, pocieszenia i uśmiechu. Od technika radioterapii: fachowości, doświadczenia, uśmiechu i pocieszenia. Wsparcie w trakcie prowadzonej radioterapii uzyskują od: lekarza, rodziny, technika radioterapii, pielęgniarki, psychologa, innych pacjentów.

Wniosek

W trakcie prowadzonej terapii onkologicznej ważna jest wszechstronna opieka nad chorym sprawowana przez wszystkich specjalistów. Działania lekarza, pielęgniarki, psychologa, technika radioterapii i wszystkich osób będących w bliskim kontakcie z chorym wzajemnie upełniają się.

Abstract

Chcąc sprostać potrzebom pacjentów w trakcie radioterapii poświęca się coraz więcej uwagi na odpowiednie przygotowanie do pracy osób sprawujących nad nimi bezpośrednią opiekę. Celem pracy była ocena oczekiwań pacjentów w stosunku do lekarza, pielęgniarki, psychologa i technika radioterapii, a także innych osób, które w trakcie prowadzonej terapii dają największe wsparcie chorym.

Badaniem objęto 94 chorych z nowotworem leczonych w Zakładzie Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w zależności od zadań, jakie dana osoba ma do realizowania w trakcie radioterapii różne są oczekiwania pacjentów. Od lekarza oczekują: informacji na temat choroby i sposobu leczenia, fachowości, wiedzy, doświadczenia. Od pielęgniarki: uśmiechu, fachowości, rozmowy, cierpliwości i pocieszenia. Od psychologa: rozmowy, pocieszenia i uśmiechu. Od technika radioterapii: fachowości, doświadczenia, uśmiechu i pocieszenia. Wsparcie w trakcie prowadzonej radioterapii uzyskują od: lekarza, rodziny, technika radioterapii, pielęgniarki, psychologa, innych pacjentów.

Wniosek

W trakcie prowadzonej terapii onkologicznej ważna jest wszechstronna opieka nad chorym sprawowana przez wszystkich specjalistów. Działania lekarza, pielęgniarki, psychologa, technika radioterapii i wszystkich osób będących w bliskim kontakcie z chorym wzajemnie upełniają się.

Get Citation
About this article
Title

75 Oczekiwania i potrzeby chorych na nowotwór w trakcie radioterapii

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

139-140

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70074-X

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):139-140.

Authors

J. Łuczak-Wawrzyniak
H. Włodarczyk
A. Machtyl
A. Roszak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl