open access

Vol 7, No 3-4 (2013)
Review paper
Published online: 2014-03-14
Get Citation

Stosowanie analgetyków nieopioidowych a przewlekła choroba nerek

Michał Graczyk, Małgorzata Krajnik
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(3-4):95-104.

open access

Vol 7, No 3-4 (2013)
Review articles
Published online: 2014-03-14

Abstract

Stosując leki przeciwbólowe, zastanawiamy się, jakie objawy niepożądane wywołują i jaki mogą mieć wpływ na pacjentów. Powstaje pytanie, jaki rodzaj środków przeciwbólowych może powodować nefropatię, a które z tych leków należy stosować ostrożnie w przypadku stwierdzonej już choroby nerek. Przewlekłe stosowanie leków nieopioidowych — niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i/lub paracetamolu — może nieść ze sobą ryzyko nefropatii analgetycznej. Leki opioidowe nie działają nefrotoksycznie, ale ich zastosowanie w większości przypadków musi uwzględniać stopień wydolności nerek. Jest sprawą oczywistą, że osoby cierpiące z powodu bólu przewlekłego nadużywają analgetyków, wybierając często preparaty złożone, które zawierają kombinacje z kofeiną bądź kodeiną. Dla porównania, nadużywanie środków zawierających tylko kwas acetylosalicylowy lub paracetamol jest rzadko opisywane i z chorobą nerek jest związane wyjątkowo. Efektywna prewencja nefropatii wywołanej analgetykami polega na zakazie sprzedaży bez recepty preparatów zawierających przynajmniej dwa analgetyki połączone z kofeiną i/lub kodeiną, odpowiedniej edukacji chorego przez personel medyczny oraz ścisłej kontroli leków przyjmowanych przez pacjenta.

Abstract

Stosując leki przeciwbólowe, zastanawiamy się, jakie objawy niepożądane wywołują i jaki mogą mieć wpływ na pacjentów. Powstaje pytanie, jaki rodzaj środków przeciwbólowych może powodować nefropatię, a które z tych leków należy stosować ostrożnie w przypadku stwierdzonej już choroby nerek. Przewlekłe stosowanie leków nieopioidowych — niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i/lub paracetamolu — może nieść ze sobą ryzyko nefropatii analgetycznej. Leki opioidowe nie działają nefrotoksycznie, ale ich zastosowanie w większości przypadków musi uwzględniać stopień wydolności nerek. Jest sprawą oczywistą, że osoby cierpiące z powodu bólu przewlekłego nadużywają analgetyków, wybierając często preparaty złożone, które zawierają kombinacje z kofeiną bądź kodeiną. Dla porównania, nadużywanie środków zawierających tylko kwas acetylosalicylowy lub paracetamol jest rzadko opisywane i z chorobą nerek jest związane wyjątkowo. Efektywna prewencja nefropatii wywołanej analgetykami polega na zakazie sprzedaży bez recepty preparatów zawierających przynajmniej dwa analgetyki połączone z kofeiną i/lub kodeiną, odpowiedniej edukacji chorego przez personel medyczny oraz ścisłej kontroli leków przyjmowanych przez pacjenta.

Get Citation

Keywords

paracetamol, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), nefropatia analgetyczna (NA), przewlekła choroba nerek (PChN)

About this article
Title

Stosowanie analgetyków nieopioidowych a przewlekła choroba nerek

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 7, No 3-4 (2013)

Article type

Review paper

Pages

95-104

Published online

2014-03-14

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(3-4):95-104.

Keywords

paracetamol
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
nefropatia analgetyczna (NA)
przewlekła choroba nerek (PChN)

Authors

Michał Graczyk
Małgorzata Krajnik

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl