open access

Vol 7, No 3-4 (2013)
Review paper
Get Citation

Co przemawia za buprenorfiną w wyborze analgetyku opioidowego?

Zbigniew Zylicz
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(3-4):85-90.

open access

Vol 7, No 3-4 (2013)
Review articles

Abstract

Buprenorfina i fentanyl to dwa leki stosowane przezskórnie w postaci plastrów. Buprenorfina różni się od fentanylu pod wieloma względami, między innymi wywołuje zdecydowanie mniej działań niepożądanych, szczególnie tych związanych z negatywnym wpływem na ośrodkowy układ nerwowy. Wykazuje ona wysoką skuteczność, zarówno w leczeniu typowego bólu nocyceptywnego, jak i bólu neuropatycznego. Lek ten charakteryzuje się także korzystnym profilem bezpieczeństwa w odróżnieniu od innych silnych leków opioidowych; nie powoduje takich zjawisk, jak na przykład zahamowanie ośrodka oddechowego, immunosupresja czy zahamowanie aktywności przysadki i hipogonadyzm. Buprenorfinę stosuje się z wyboru w leczeniu bólu u osób starszych oraz z towarzyszącą demencją. Charakteryzuje ją odmienna farmakokinetyka w stosunku do fentanylu. Czas potrzebny do uzyskania optymalnego efektu przeciwbólowego może być wydłużony nawet do kilku tygodni, a w przypadku fentanylu czas ten liczy się w godzinach. Sprawia to, że niektóre działania niepożądane, charakterystyczne dla opioidów, występują później, a niekiedy pozostają niezauważane przez personel medyczny. By leczenie buprenorfiną było bezpieczne i skuteczne, konieczne jest dodatkowe szkolenie personelu.

Abstract

Buprenorfina i fentanyl to dwa leki stosowane przezskórnie w postaci plastrów. Buprenorfina różni się od fentanylu pod wieloma względami, między innymi wywołuje zdecydowanie mniej działań niepożądanych, szczególnie tych związanych z negatywnym wpływem na ośrodkowy układ nerwowy. Wykazuje ona wysoką skuteczność, zarówno w leczeniu typowego bólu nocyceptywnego, jak i bólu neuropatycznego. Lek ten charakteryzuje się także korzystnym profilem bezpieczeństwa w odróżnieniu od innych silnych leków opioidowych; nie powoduje takich zjawisk, jak na przykład zahamowanie ośrodka oddechowego, immunosupresja czy zahamowanie aktywności przysadki i hipogonadyzm. Buprenorfinę stosuje się z wyboru w leczeniu bólu u osób starszych oraz z towarzyszącą demencją. Charakteryzuje ją odmienna farmakokinetyka w stosunku do fentanylu. Czas potrzebny do uzyskania optymalnego efektu przeciwbólowego może być wydłużony nawet do kilku tygodni, a w przypadku fentanylu czas ten liczy się w godzinach. Sprawia to, że niektóre działania niepożądane, charakterystyczne dla opioidów, występują później, a niekiedy pozostają niezauważane przez personel medyczny. By leczenie buprenorfiną było bezpieczne i skuteczne, konieczne jest dodatkowe szkolenie personelu.

Get Citation

Keywords

fentanyl, buprenorfina, plastry transdermalne, ból, leczenie farmakologiczne

About this article
Title

Co przemawia za buprenorfiną w wyborze analgetyku opioidowego?

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 7, No 3-4 (2013)

Article type

Review paper

Pages

85-90

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(3-4):85-90.

Keywords

fentanyl
buprenorfina
plastry transdermalne
ból
leczenie farmakologiczne

Authors

Zbigniew Zylicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl