open access

Vol 7, No 3-4 (2013)
Review paper
Published online: 2013-03-14
Get Citation

Zasady informowania pacjenta i innych podmiotów — analiza praktyczna

Anita Gałęska-Śliwka, Marcin Śliwka
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(3-4):79-84.

open access

Vol 7, No 3-4 (2013)
Review articles
Published online: 2013-03-14

Abstract

Prawo pacjenta do informacji jest jednym z najszerzej komentowanych zagadnień w literaturze prawno-medycznej. Istota tego zagadnienia wypływa zarówno z prawnych przesłanek skutecznej zgody wyrażanej przez pacjenta, jak również z prawa pacjenta do poufności. Niniejszy artykuł stanowi omówienie prawa do informacji zarówno pacjenta, jak również innych uprawnionych podmiotów, wskazując jednocześnie na zakres, formę oraz okoliczności prawne informowania.

Abstract

Prawo pacjenta do informacji jest jednym z najszerzej komentowanych zagadnień w literaturze prawno-medycznej. Istota tego zagadnienia wypływa zarówno z prawnych przesłanek skutecznej zgody wyrażanej przez pacjenta, jak również z prawa pacjenta do poufności. Niniejszy artykuł stanowi omówienie prawa do informacji zarówno pacjenta, jak również innych uprawnionych podmiotów, wskazując jednocześnie na zakres, formę oraz okoliczności prawne informowania.

Get Citation

Keywords

pacjent, informowanie, prawo do informacji, poufność, tajemnica lekarska

About this article
Title

Zasady informowania pacjenta i innych podmiotów — analiza praktyczna

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 7, No 3-4 (2013)

Article type

Review paper

Pages

79-84

Published online

2013-03-14

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(3-4):79-84.

Keywords

pacjent
informowanie
prawo do informacji
poufność
tajemnica lekarska

Authors

Anita Gałęska-Śliwka
Marcin Śliwka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl