open access

Vol 7, No 3-4 (2013)
Review paper
Published online: 2014-03-14
Get Citation

Utrzymywanie życia za wszelką cenę czy rezygnacja z uporczywej terapii. Punkt widzenia etyka

Wojciech Bołoz
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(3-4):69-74.

open access

Vol 7, No 3-4 (2013)
Review articles
Published online: 2014-03-14

Abstract

Śmierć jest zjawiskiem nieuchronnym, ale może być przeżywana mniej lub bardziej godnie. Z tego powodu trwa nieustannie poszukiwanie sposobów dobrej śmierci. Jednym z nich jest nie podejmowanie lub odchodzenie od tzw. uporczywej terapii, gdy stosowane procedury nie przynoszą umierającemu korzyści terapeutycznej, a jedynie generują koszty i przedłużają jego cierpienia. Zgoda na nieuchronną śmierć praktykowana jest w medycynie od czasów Hipokratesa, chociaż równocześnie znana jest tendencja przeciwna, bezkompromisowa walka do końca. Tendencja ta uzasadniana bywa wyjątkową wartością ludzkiego życia, która domaga się od pacjenta i lekarza heroizmu. Od czasów średniowiecza znana i coraz powszechniej przyjmowana jest zasada, że obowiązek troski o ludzkie życie ogranicza się do stosowania tzw. Zwyczajnych i proporcjonalnych środków leczniczych. Akceptacja tej zasady oznacza także rezygnację z uporczywej terapii.

Abstract

Śmierć jest zjawiskiem nieuchronnym, ale może być przeżywana mniej lub bardziej godnie. Z tego powodu trwa nieustannie poszukiwanie sposobów dobrej śmierci. Jednym z nich jest nie podejmowanie lub odchodzenie od tzw. uporczywej terapii, gdy stosowane procedury nie przynoszą umierającemu korzyści terapeutycznej, a jedynie generują koszty i przedłużają jego cierpienia. Zgoda na nieuchronną śmierć praktykowana jest w medycynie od czasów Hipokratesa, chociaż równocześnie znana jest tendencja przeciwna, bezkompromisowa walka do końca. Tendencja ta uzasadniana bywa wyjątkową wartością ludzkiego życia, która domaga się od pacjenta i lekarza heroizmu. Od czasów średniowiecza znana i coraz powszechniej przyjmowana jest zasada, że obowiązek troski o ludzkie życie ogranicza się do stosowania tzw. Zwyczajnych i proporcjonalnych środków leczniczych. Akceptacja tej zasady oznacza także rezygnację z uporczywej terapii.

Get Citation

Keywords

wartość życia, uporczywa terapia, rezygnacja z uporczywej terapii, godna śmierć

About this article
Title

Utrzymywanie życia za wszelką cenę czy rezygnacja z uporczywej terapii. Punkt widzenia etyka

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 7, No 3-4 (2013)

Article type

Review paper

Pages

69-74

Published online

2014-03-14

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(3-4):69-74.

Keywords

wartość życia
uporczywa terapia
rezygnacja z uporczywej terapii
godna śmierć

Authors

Wojciech Bołoz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl