open access

Vol 7, No 2 (2013)
Review paper
Published online: 2013-12-19
Get Citation

Popromienne zapalenie skóry — zasady postępowania

Marcin Wiśniewski, Michał Graczyk, Michał Szpinda, Sybilla Brzozowska-Mańkowska
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(2):41-45.

open access

Vol 7, No 2 (2013)
Review articles
Published online: 2013-12-19

Abstract

Mimo znacznego postępu, jaki dokonał się w radioterapii onkologicznej, powikłanie w postaci popromiennego zapalenia skóry było i nadal jest poważnym problemem, z którym spotykamy się u pacjentów kierowanych do opieki paliatywnej z ośrodków onkologicznych. Rozwój stanu zapalnego nie tylko pogarsza jakość życia, ale niekiedy ze względu na lokalizację i nasilenie objawów jest przyczyną przerwania cyklu radioterapii. W pracy przedstawiono szereg czynników predysponujących do rozwoju, bądź nasilenia odczynu, oraz omówiono sposoby postępowania w różnych stopniach nasilenia odczynu zapalnego.

Abstract

Mimo znacznego postępu, jaki dokonał się w radioterapii onkologicznej, powikłanie w postaci popromiennego zapalenia skóry było i nadal jest poważnym problemem, z którym spotykamy się u pacjentów kierowanych do opieki paliatywnej z ośrodków onkologicznych. Rozwój stanu zapalnego nie tylko pogarsza jakość życia, ale niekiedy ze względu na lokalizację i nasilenie objawów jest przyczyną przerwania cyklu radioterapii. W pracy przedstawiono szereg czynników predysponujących do rozwoju, bądź nasilenia odczynu, oraz omówiono sposoby postępowania w różnych stopniach nasilenia odczynu zapalnego.

Get Citation

Keywords

popromienne zapalenie skóry, radioterapia, odczyn popromienny

About this article
Title

Popromienne zapalenie skóry — zasady postępowania

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 7, No 2 (2013)

Article type

Review paper

Pages

41-45

Published online

2013-12-19

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013;7(2):41-45.

Keywords

popromienne zapalenie skóry
radioterapia
odczyn popromienny

Authors

Marcin Wiśniewski
Michał Graczyk
Michał Szpinda
Sybilla Brzozowska-Mańkowska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl