open access

Vol 2, No 3 (2008)
Research paper
Published online: 2008-09-12
Get Citation

Nadzieja u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca

Anna Ratajska
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):137-140.

open access

Vol 2, No 3 (2008)
Original articles
Published online: 2008-09-12

Abstract

Przez długi czas opieka paliatywna była związana z onkologią i zgromadzoną wiedzę wykorzystywano głównie do pracy z chorymi na nowotwory. Tymczasem najczęstsze objawy zaawansowanej niewydolności serca są podobne do tych, których doświadczają chorzy na nowotwory oraz AIDS. Zalicza się do nich: duszność (60-88%), ból (63-80%), depresję (9-36%), lęk (49%), nudności (17-48%), splątanie (18-32%) oraz zmęczenie (69-82%). Celem niniejszej pracy było określenie poziomu nadziei u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca oraz porównanie go z poziomem nadziei chorych kardiologicznych bez niewydolności serca i osób zdrowych.

Abstract

Przez długi czas opieka paliatywna była związana z onkologią i zgromadzoną wiedzę wykorzystywano głównie do pracy z chorymi na nowotwory. Tymczasem najczęstsze objawy zaawansowanej niewydolności serca są podobne do tych, których doświadczają chorzy na nowotwory oraz AIDS. Zalicza się do nich: duszność (60-88%), ból (63-80%), depresję (9-36%), lęk (49%), nudności (17-48%), splątanie (18-32%) oraz zmęczenie (69-82%). Celem niniejszej pracy było określenie poziomu nadziei u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca oraz porównanie go z poziomem nadziei chorych kardiologicznych bez niewydolności serca i osób zdrowych.
Get Citation

Keywords

niewydolność serca; nadzieja; opieka paliatywna

About this article
Title

Nadzieja u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 2, No 3 (2008)

Article type

Research paper

Pages

137-140

Published online

2008-09-12

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):137-140.

Keywords

niewydolność serca
nadzieja
opieka paliatywna

Authors

Anna Ratajska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl