Vol 2, No 3 (2008)

Date published: 2008-09-12

Table of Contents

open access

Review articles

Terapia uporczywa - szkic historyczny

Piotr Aszyk

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):86-90.

Zagadnienie terapii uporczywej w świetle wypowiedzi Magisterium Kościoła

Marian Machinek

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):91-98.

Trwoga u pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej

Maria Rogiewicz

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):108-110.
Original articles

Modele pogarszania się statusu społecznego, stanu psychologicznego i duchowego pod koniec życia u chorych na raka płuca i niewydolność serca

Scott A. Murray, Marilyn Kendall, Elizabeth Grant, Kirsty Boyd, Stephen Barclay, Aziz Sheikh

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):111-120.

Jak najbliżsi pamiętają umieranie chorych na raka płuca po 2-8 latach? Badanie jakościowe oparte na wywiadach z członkami rodzin

Małgorzata Krajnik, Amelia Szymanowska, Anna Adamczyk, Joanna Kozaka, Marcin Skrzypski, Barbara Szostakiewicz, Ewa Jassem

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):121-130.

Integracja opieki paliatywnej z innymi specjalnościami medycznymi — opinie nefrologów

Monika Lichodziejewska-Niemierko

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):131-136.

Nadzieja u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca

Anna Ratajska

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):137-140.
Aktualności

Aktualności

Redakcja MPP

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):141-141.
Konsensus

Definicja Uporczywej Terapii. Konsensus Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia

Wojciech Bołoz i Małgorzata Krajnik (prz Życia

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):77-77.

Komentarz do definicji

Romuald Krajewski

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):78-78.
Konferencje

Konferencja Naukowa „Granice Terapii Medycznych” - program

Redakcja MPP

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):75-76.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl