open access

Vol 2, No 3 (2008)
Research paper
Published online: 2008-09-12
Get Citation

Integracja opieki paliatywnej z innymi specjalnościami medycznymi — opinie nefrologów

Monika Lichodziejewska-Niemierko
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):131-136.

open access

Vol 2, No 3 (2008)
Original articles
Published online: 2008-09-12

Abstract


Wstęp. Opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce jest oferowana głównie pacjentom z chorobą nowotworową w okresie terminalnym. Zgodnie ze współczesną definicją opieki paliatywnej powinna ona obejmować osoby z innymi przewlekłymi zaawansowanymi chorobami. Celem badania była ocena wiedzy i świadomości specjalistów nefrologii w Polsce dotyczącej problemów opieki paliatywnej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
Materiał i metody. Anonimowe ankiety dotyczące roli opieki paliatywnej w nefrologii przeprowadzono wśród 59 nefrologów (30 mężczyzn i 29 kobiet, średni wiek 42 lata).
Wyniki. Za kryterium skutecznego leczenia prawie 60% pytanych uważa jakość życia, podczas gdy tylko w 25% na pierwszym miejscu stawia parametry biochemiczne. Około 80% badanych uważa, że pacjentom dializowanym nie zapewnie się właściwej opieki psychologicznej, a prawie 90% stwierdza taki sam stan w stosunku do opieki socjalnej. Podobnie przedstawiają się odpowiedzi dotyczące spełniania potrzeb duchowych oraz wsparcia rodziny. Ponad 2/3 nefrologów uważa, że w opiekę paliatywną powinni być zaangażowani lekarz i pielęgniarka nefrologiczna. Ponad połowa nefrologów musiała podjąć decyzję o wstrzymaniu dializoterapii u chorego przewlekle dializowanego i większość sądzi, że powinny istnieć jasne zasady postępowania w takich sytuacjach. Ponad 96% ankietowanych uważa, że opieka paliatywna ma zastosowanie w nefrologii, lecz ponad 40% nefrologów była przeciwna umieszczeniu szkolenia z opieki paliatywnej w programie specjalizacji z nefrologii. Po prezentacji mającej na celu przybliżenie aspektów opieki paliatywnej w nefrologii odsetek negatywnie nastawionych specjalistów spadł do 16%.
Wnioski. Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek nie korzystają z opieki paliatywno-hospicyjnej. Nefrolodzy widzą konieczność szkolenia w zakresie zagadnień dotyczących tej opieki oraz sprecyzowania ram etycznoprawnych wstrzymania dializoterapii.

Abstract


Wstęp. Opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce jest oferowana głównie pacjentom z chorobą nowotworową w okresie terminalnym. Zgodnie ze współczesną definicją opieki paliatywnej powinna ona obejmować osoby z innymi przewlekłymi zaawansowanymi chorobami. Celem badania była ocena wiedzy i świadomości specjalistów nefrologii w Polsce dotyczącej problemów opieki paliatywnej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
Materiał i metody. Anonimowe ankiety dotyczące roli opieki paliatywnej w nefrologii przeprowadzono wśród 59 nefrologów (30 mężczyzn i 29 kobiet, średni wiek 42 lata).
Wyniki. Za kryterium skutecznego leczenia prawie 60% pytanych uważa jakość życia, podczas gdy tylko w 25% na pierwszym miejscu stawia parametry biochemiczne. Około 80% badanych uważa, że pacjentom dializowanym nie zapewnie się właściwej opieki psychologicznej, a prawie 90% stwierdza taki sam stan w stosunku do opieki socjalnej. Podobnie przedstawiają się odpowiedzi dotyczące spełniania potrzeb duchowych oraz wsparcia rodziny. Ponad 2/3 nefrologów uważa, że w opiekę paliatywną powinni być zaangażowani lekarz i pielęgniarka nefrologiczna. Ponad połowa nefrologów musiała podjąć decyzję o wstrzymaniu dializoterapii u chorego przewlekle dializowanego i większość sądzi, że powinny istnieć jasne zasady postępowania w takich sytuacjach. Ponad 96% ankietowanych uważa, że opieka paliatywna ma zastosowanie w nefrologii, lecz ponad 40% nefrologów była przeciwna umieszczeniu szkolenia z opieki paliatywnej w programie specjalizacji z nefrologii. Po prezentacji mającej na celu przybliżenie aspektów opieki paliatywnej w nefrologii odsetek negatywnie nastawionych specjalistów spadł do 16%.
Wnioski. Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek nie korzystają z opieki paliatywno-hospicyjnej. Nefrolodzy widzą konieczność szkolenia w zakresie zagadnień dotyczących tej opieki oraz sprecyzowania ram etycznoprawnych wstrzymania dializoterapii.
Get Citation

Keywords

przewlekła choroba nerek; dializa; opieka paliatywno-hospicyjna; wstrzymanie dializoterapii

About this article
Title

Integracja opieki paliatywnej z innymi specjalnościami medycznymi — opinie nefrologów

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 2, No 3 (2008)

Article type

Research paper

Pages

131-136

Published online

2008-09-12

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):131-136.

Keywords

przewlekła choroba nerek
dializa
opieka paliatywno-hospicyjna
wstrzymanie dializoterapii

Authors

Monika Lichodziejewska-Niemierko

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl