open access

Vol 2, No 3 (2008)
Research paper
Published online: 2008-09-12
Get Citation

Modele pogarszania się statusu społecznego, stanu psychologicznego i duchowego pod koniec życia u chorych na raka płuca i niewydolność serca

Scott A. Murray, Marilyn Kendall, Elizabeth Grant, Kirsty Boyd, Stephen Barclay, Aziz Sheikh
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):111-120.

open access

Vol 2, No 3 (2008)
Original articles
Published online: 2008-09-12

Abstract

Dotychczas opisywano typowy przebieg pogarszania się stanu fizycznego pacjentów w schyłkowej fazie różnych chorób. Niewykluczone, że u tych chorych przykre doznania związane ze sferą społeczną, psychologiczną i duchową mogą również układać się w określony schemat. Autorzy niniejszej pracy podjęli próbę określenia i porównania zmieniających się potrzeb psychologicznych, społecznych i duchowych pacjentów w schyłkowej fazie choroby w okresie ostatniego roku ich życia. W tym celu poddali analizie dane pochodzące z dwóch długookresowych badań jakościowych, opartych na zbieraniu pogłębionych wywiadów dotyczących doświadczeń i potrzeb osób z chorobami terminalnymi. W badanej grupie znalazło się 48 chorych na zaawansowanego raka płuca (n = 24) lub schyłkową niewydolność serca (n = 24), od których zebrano w sumie 112 pogłębionych wywiadów. Uzyskane dane przeanalizowano indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta, a następnie ogólnie, w zależności od stopnia zaawansowania schorzenia. Stwierdzono, że pod koniec życia pacjenci mają szczególne potrzeby społeczne, psychologiczne i duchowe. Status społeczny chorych na raka płuca odzwierciedlał ich pogarszający się stan fizyczny, natomiast ich dobrostan psychologiczny i stan duchowy pogarszały się równolegle na czterech etapach: rozpoznanie choroby, powrót do domu po leczeniu, postęp choroby i stan terminalny. U chorych na zaawansowaną niewydolność serca status społeczny i stan psychologiczny pogarszały się stopniowo, postępując za pogarszającą się sprawnością fizyczną; zmianom tym towarzyszyły cierpienia duchowe o zmiennym nasileniu. Holistyczna opieka nad chorymi w końcowym okresie ich życia powinna uwzględniać wszystkie wymienione aspekty. Stwierdzenie i uwzględnienie w praktyce klinicznej powtarzalności zmian statusu społecznego, stanu psychologicznego i duchowego może ułatwić lekarzom dyskusję z chorymi i ich opiekunami na temat możliwego przebiegu zdarzeń, a przez to przyczynić się do zmniejszenia stresu związanego z postępem choroby.

Abstract

Dotychczas opisywano typowy przebieg pogarszania się stanu fizycznego pacjentów w schyłkowej fazie różnych chorób. Niewykluczone, że u tych chorych przykre doznania związane ze sferą społeczną, psychologiczną i duchową mogą również układać się w określony schemat. Autorzy niniejszej pracy podjęli próbę określenia i porównania zmieniających się potrzeb psychologicznych, społecznych i duchowych pacjentów w schyłkowej fazie choroby w okresie ostatniego roku ich życia. W tym celu poddali analizie dane pochodzące z dwóch długookresowych badań jakościowych, opartych na zbieraniu pogłębionych wywiadów dotyczących doświadczeń i potrzeb osób z chorobami terminalnymi. W badanej grupie znalazło się 48 chorych na zaawansowanego raka płuca (n = 24) lub schyłkową niewydolność serca (n = 24), od których zebrano w sumie 112 pogłębionych wywiadów. Uzyskane dane przeanalizowano indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta, a następnie ogólnie, w zależności od stopnia zaawansowania schorzenia. Stwierdzono, że pod koniec życia pacjenci mają szczególne potrzeby społeczne, psychologiczne i duchowe. Status społeczny chorych na raka płuca odzwierciedlał ich pogarszający się stan fizyczny, natomiast ich dobrostan psychologiczny i stan duchowy pogarszały się równolegle na czterech etapach: rozpoznanie choroby, powrót do domu po leczeniu, postęp choroby i stan terminalny. U chorych na zaawansowaną niewydolność serca status społeczny i stan psychologiczny pogarszały się stopniowo, postępując za pogarszającą się sprawnością fizyczną; zmianom tym towarzyszyły cierpienia duchowe o zmiennym nasileniu. Holistyczna opieka nad chorymi w końcowym okresie ich życia powinna uwzględniać wszystkie wymienione aspekty. Stwierdzenie i uwzględnienie w praktyce klinicznej powtarzalności zmian statusu społecznego, stanu psychologicznego i duchowego może ułatwić lekarzom dyskusję z chorymi i ich opiekunami na temat możliwego przebiegu zdarzeń, a przez to przyczynić się do zmniejszenia stresu związanego z postępem choroby.
Get Citation

Keywords

opieka paliatywna; przebieg chorób; końcowy okres życia; rak; niewydolność serca; cierpienie duchowe

About this article
Title

Modele pogarszania się statusu społecznego, stanu psychologicznego i duchowego pod koniec życia u chorych na raka płuca i niewydolność serca

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 2, No 3 (2008)

Article type

Research paper

Pages

111-120

Published online

2008-09-12

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(3):111-120.

Keywords

opieka paliatywna
przebieg chorób
końcowy okres życia
rak
niewydolność serca
cierpienie duchowe

Authors

Scott A. Murray
Marilyn Kendall
Elizabeth Grant
Kirsty Boyd
Stephen Barclay
Aziz Sheikh

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl